Feber

Normal kroppstemperatur kan variera mellan olika individer och kan ligga mellan 36 och 37,8 °C beroende på tid på dygnet, temperatur i omgivningen samt vilken metod som används för temperaturmätningen. Feber är ett tillstånd då kroppstemperaturen är högre än 38 °C.

Ring 112

 • Om du har långvarig feber i mer än fyra dygn.
 • Om du har en underliggande sjukdom eller nedsatt immunförsvar.
 • Om du har hög feber med medvetandepåverkan.
 • Om du har feber och samtidig stelhet i nacken.
 • Om du samtidigt har andnöd och ont i bröstet.
 • Om du har fortsatt feber trots pågående antibiotikabehandling.
 • Om du har feber efter resa i tropiskt område.

Ring 1177

 • Om du har feber efter en operation.

Symtom

 • Trött och svag
 • Yrsel
 • Varm hud
 • Glansiga ögon
 • Frysa och svettas
 • Ökad puls och andningsfrekvens, tydligt hos barn

Första hjälpen

 • Håll rummet svalt men inte iskallt, vädra mycket.
 • Drick mycket eftersom kroppen förlorar mycket vätska när du svettas.
 • Mät temperaturen med en termometer, var konsekvent i användning av mätmetod.
 • Vila, undvik ansträngande fysiskt arbete.
 • Badda gärna panna och handleder med en handduk fuktad med kallt vatten.
 • Vid behov kan du använda receptfria febernedsättande läkemedel, som Ipren, Alvedon eller Pronaxen.

Kroppstemperaturen styrs från en specifik del i hjärnan, hypothalamus, som även reglerar flera andra funktioner i kroppen. Hypothalamus fungerar som kroppens termostat och ser till att kroppstemperaturen håller sig runt 37 °C eftersom kroppen mår som bäst då. Detta gör den genom att registrera information om kroppstemperaturen och därefter antingen öka värmeproduktion för att höja kroppstemperaturen eller sänka kroppstemperaturen genom att vidga blodkärl och öka svettning.

Feber är ett symtom på en underliggande orsak som till exempel en pågående virus-/bakterieinfektion eller inflammationssjukdom. Vid dessa tillstånd ökar produktionen av kroppens försvarceller, de vita blodkropparna, som producerar signalämnen, pyrogener, som påverkar hypothalamus vilket gör att den ställer in en högre temperatur. Feber är således ett tecken på att immunförsvaret arbetar intensivt för att bekämpa det kroppsfrämmande ämnet. En ökad kroppstemperatur gynnar alltså kroppen då den gör det svårare för temperaturkänsliga virus och bakterier att reproducera sig. Dessutom leder en ökad kroppstemperatur till att kroppens immunförsvar arbetar snabbare för att bekämpa smittämnet.

Beroende på vad som orsakar febern finns ofta även andra symtom närvarande. Den vanligaste orsaken till feber är virusorsakade förkylningar, som till exempel influensa, corona och magsjuka. En annan vanligt förekommande virussjukdom är körtelfeber, mononukleos eller kyssjuka, som förutom feber kan ge symtom i form av svullna lymfkörtlar och svullna, rodnade halsmandlar med beläggning samt långvarig trötthet i efterförloppet. Bakteriella infektioner, inflammationer, allvarliga sjukdomar och vaccinationer kan också komma med feber.

Behandling

Feber är en naturlig reaktion på ett kroppsfrämmande ämne och går ofta över av sig själv inom några dagar. Finns det ytterligare symtom eller om fluktuerande eller ihållande hög feber kan läkare behöva uppsökas för att hitta den underliggande orsaken. Beroende på vad undersökningarna visar kan det ibland behövas behandling, till exempel antibiotika vid bakteriella infektioner.

Vad kan jag göra?

 • Vila och ge kroppen tid att återhämta sig.
 • Drick ordentligt med vätska för att ersätta vätskeförlusten
 • Avstå från fysisk aktivitet då det finns en ökad risk för komplikationer som exempelvis hjärtmuskelinflammation, myokardit.
 • Vid behov kan du använda receptfria febernedsättande läkemedel, som Ipren, Alvedon eller Pronaxen. De lindrar symtomen men förkortar inte sjukdomsperioden.
 • Undvik smittspridning - tvätta händerna och undvik närkontakt om du har misstanke om smittsam sjukdom som exempelvis corona och influensa.
 • Ha koll på temperaturen med hjälp av en termometer. De mest tillförlitliga sätten att mäta kroppstemperaturen är i örat eller ändtarmen. Läs instruktionerna noggrant för den termometer du använder.

Senast uppdaterad: 2022-06-08

Författare: Teodora Gardovic

Faktagranskare: Elia Malmsten