2010 års riktlinjer för HLR

Då har det kommit rykande färska riktlinjer för hur HLR ska utföras. Som tur är så har inga drastiska förändringar hänt utan man tycks vara inne på rätt spår. Däremot så har man lagt större fokus på bröstkompressionerna och att de ska ske så oavbrutet som möjligt. Det Europeiska HLR rådet – ERC har den 18 oktober 2010 publicerat nya riktlinjer för HLR på sin webb-plats http://www.erc.edu/. Riktlinjerna kommer även samtidigt ut i ERC:s tidskrift Resuscitation samt i American Heart Association – AHA:s organ Circulation.

Var 5:e år revideras befintlig vetenskap inom området och riktlinjer utformas för att i bästa möjligaste mån öka överlevnaden vid plötsligt oväntat hjärtstopp runt om i världen. Först i processen presenteras nya riktlinjer, utifrån dessa skapas sedan utbildningsprogram som stödjer utbildning i HLR. För ERC:s del så lanseras deras utbildningsmaterial i Februari medans våra Svenska utbildningsprogram för HLR lanseras den 10-11 oktober 2011 på Svenska Mässan i Göteborg.

Mer fokus läggs på bra kompressioner utan avbrott. Kompressionsdjupet skall vara minst 5 cm. Kompressionsfrekvensen skall vara minst 100 per minut men ej mer än 120 per minut. Är man outbildad i HLR eller känner sig osäker så kan man göra enbart kompressioner vid alla tillstånd i väntan på ambulans. Är man utbildad i HLR skall man göra 30 kompressioner och 2 inblåsningar som tidigare. Onormal så kallad agonal andning är ofta ett tecken på hjärtstopp. En inblåsning skall ge en synlig höjning av bröstkorgen, ospecificerad volym. Defibrillering som tidigare, 1 defibrillering följt av 2 minuters HLR. Minimera uppehållen i kompressioner innan och efter defibrillering så långt det går. Vi glömmer fort. Praktisk kunskap försvinner på mellan 3-6 månader.

Sammanfattning

  • 100-120 kompressioner per minut
  • 2 snabba inblåsningar
  • Minst 5 centimeters kompressionsdjup
  • Minimera tidsspill
  • Repetera var 3-6 månad