0 HLR

0 HLR innebär att man inte kommer att ge HLR till en person vars hjärta stannar. Detta används främst inom sjukvården och används på personer som förväntas att avlida inom en snar framtid som följd av naturligt åldrande eller fatala sjukdomar. Anledningen till detta är att personen inte avlider att själva hjärtstoppet utan att detta bara är ett symtom på att kroppen redan har stängt ned. Om man utför HLR på dessa personer så kommer man med största sannolikhet endast att uppnå att tillfälligt få liv i personen igen. Förutom att detta är extremt påfrestande för anhöriga som då riskerar att få förnyat hopp så är det även extremt betungande för sjukvårdspersonalen som måste utföra HLR under lång tid utan några egentliga utsikter om överlevnad samt att de tvingas se anhöriga få upp hoppet.