Stroke

Första hjälpen vid stroke

Göt AKUT-testet. Ansikte. Kroppsdel. Uttal. Tid.
ANSIKTE
Kan personen le och visa tänderna?
Om ena mungipan hänger - ring 112!

KROPPSDEL ARM/BEN
Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder?
Om en arm faller - ring 112!

UTTAL
Kan personen upprepa en enkel mening som ”Det är vackert väder idag”?
Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord - ring 112!

TID
Varje sekund räknas
Tveka aldrig - ring 112 direk!
Ring 112 direkt! Eller be någon annan göra det.
Stanna kvar hos och lugna personen i väntan på ambulans.
 

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar

 • Vad är stroke?

  I Sverige drabbas cirka 30.000 personer varje år av stroke. En stroke är en blödning eller en blodpropp i hjärnan. Vid en stroke får hjärnan inte tillräckligt med syre. Ett snabbt omhändertagande kan rädda liv och begränsa skadorna som uppstår i hjärnan. Lär dig och andra att känna igen varningssignalerna med AKUT-testet.

 • Vilka andra symtom kan stroke ge?

  Förlamning i den ena kroppshalvan

  Huvudvärk och kraftigt illamående

  Om personen beskriver en ”explosion i huvudet” kan det tyda på en hjärnblödning

  Förändringar av medvetandet och neurologiska attacker som förlamning, talsvårigheter, ostadighet, personlighetsförändring, ljus- och ljudkänslighet

  Svårigheter att svälja

  Långsam, tung och snarkande andning

  Plötslig synnedsättning på ena eller båda ögonen

  Svårigheter att utföra sysslor (även utan förlamning)

  Personlighetsförändring som förvirring, ilska, irritabilitet eller likgiltiges

  Medvetslöshet

  Andningssvårigheter

  Blek och kallsvettig, cirkulationssvikt

 • Vad ska jag göra om inte förstår vad personen säger?

  Vid en stroke kan det vara så att personen sluddrar och har svårt att tala tydligt, men ändå förstår vad du säger. Lugna personen. Tala långsamt. Bekräfta att hjälp är på väg.

 • Varför uppstår symtom som ansikteförlamning, en svagare arm eller otydligt tal vid stroke?

  Stroke innebär en störning i blodflödet till hjärnan. Hjärncellerna skadas av syrebristen och detta påverkar kroppens funktion. Beroende på var i hjärnan skadan uppstår så ger de olika symtom, t ex i ansiktet och armarna (det är inte ovanligt att det blir ena kroppshalvan som påverkas).

 • Varför påverkas ofta bara den ena sidan av kroppen vid en stroke?

  Den ena hjärnhalvanstyr ena sidan av kroppen och den andra halvan styr den andra sidan. Eftersom det oftast bara är den ena hjärnhalvan som drabbas av cirkulationsstörningen så påverkas bara halva hjärnhalvan, nära det område som styr de motoriska funktionerna i höger sida av kroppen. En stroke som drabbar detta område kan ge högersidig försvagning och talproblem.

Senast uppdaterad: 2015-10-04
Innehållsansvarig: Elia Malmsten, läkare