Stänk i ögat

Första hjälpen vid stänk av kemikalier i ögat

  • Böj huvudet bakåt och luta huvudet så att det skadade ögat är närmast marken. På så sätt undviker du att få in ämnet i det oskadade ögat.
  • Skölj direkt med en mjuk vattenstråle från exempelvis ett rent vattenglas, eller använd duschen under minst 15 minuter.
  • Håll isär ögonlocken så att sköljningen blir effektiv.
  • Ring 112 och begär giftinformation för bedömning av risken.
  • Om irritationen finns kvar, kontakta akutmottagning på ögonklinik.
  • Vid stänk från frätande ämnen, fortsätt att skölja i minst 15 minuter och därefter upprepade gånger under färden till sjukhuset.