Ormbett

  • Lugna personen.
  • Håll den bitna kroppsdelen stilla.
  • Låt den drabbade vila med den bitna kroppsdelen högt.
  • Rör ej bettet.
  • Lägg ett förband, börja på ovan bettet och linda utåt.
  • Ring giftinformationscentralen för råd 08-33 12 31 eller 112.

Ring 112

Om den drabbade blir kraftig allmänpåverkad.