Luftvägsstopp

Uppmana personen att hosta. Vid svag hostning ge 5 ryggdunkar och sedan 5 bukstötar. Växla mellan 5 ryggslag och 5 bukstötar tills hindret försvinner. Blir personen medvetslös ring 112 och påbörja hjärt och lungräddning.

Ring 112

Om personen inte andas.