Influensa

Under vinterhalvåret sveper ofta en influensaepidemi, orsakad av virus, över många länder.

Kännetecken på influensa:

 • Snuva
 • Halsont
 • Hosta
 • Huvudvärk
 • Hög feber
 • Frossa
 • Muskel- och ledvärk

Första hjälpen vid influensa:

 • Drick mycket vätska
 • Vila, sömn
 • Febernedsättande/smärtsillande receptfria läkemedel vid behov,
 • Undvik alkohol

Sök vård

 • om besvären vara mer än en vecka.
 • vid mycket svår influensa.
 • vid plötslig försämring efter att personen börjat tillfriskna.

Undvik smitta

I samband med hösten och skolstarten smittas många. Genom god hygien kan du själv många gånger skydda dig:

 • Tvätta händerna ofta och använd gärna handsprit.
 • Tvätta alltid händerna före matlagning och matintag.
 • Undvik närkontakt med sjuka, som t ex kramar och kindpussar.
 • Var mycket utomhus.
 • Börjar du själv att nysa och hosta så försök att göra det i armvecket eller i en pappersnäsduk som genast spolas ned i toaletten.
 • Vaccination för riskgrupper