Halsfluss

Vid halsfluss blir halsmandlarna infekterade av bakterier eller virus. Infektionen gör att halsmandlarna svullnar, rodnar och ömmar. När man talar om halsfluss menar man ofta en infektion som orsakas av bakterier (streptokocker). Man kan behöva. Infektionen går vanligen över på en vecka.

Kännetecken på halsfluss

  • Svullna, röda halsmandlar

  • Vita beläggningar i svalget

  • Halsont
  • Svårt att svälja
  • Svårt att svälja

Första hjälpen vid halsfluss

  • Vila

  • Halsont kan lindras med kall eller varm dryck. Yoghurt eller glass kan också lindra smärtan.
  • Lindra feber och värk med receptfria läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen.

Sök vård

om ingen förbättring skett efter 3-4 dagar.