Fjärsingstick

Fjärsingen är en fisk som förekommer vid kusten. Fisken har taggar som innehåller gift. Fisken kan ligga nedbäddad i sanden. Även död fisk kan ha aktivt gift.

Första hjälpen vid fjärsingstick

  • Sänk direkt ner den skadade kroppsdelen i så hett vatten du kan (utan att riskera brännskada, mellan 45-50 grader) tills smärtan avklingar (30-90 minuter).
  • Plocka bort eventuella rester av gifttaggen.
  • Värme inaktiverar giftet.