Hem
Första hjälpen-guiden
Nedkylning - Hypotermi

Nedkylning - Hypotermi

Senast uppdaterad:
2023-11-06
Författare:
Elia Malmsten
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:

När kroppen blir kall drar blodkärlen ihop sig. På det sättet förs det varma blodet till kroppen inre livsviktiga organ som hjärna, hjärta och lungor. Om kroppens kärntemperatur sjunker under 35 grader påverkar det kroppens processer som börjar att avstanna. Nedkylningen ger en långsammare ämnesomsättning som påverkar nervsystemet som kan leda till sänkt medvetande. Andning och cirkulation påverkas, vilket kan leda till hjärtstopp. Risken för nedkylning avgörs av klimat, klädsel och beteende. Eftersom vi inte kan påverka klimatförhållandena, måste de övriga faktorerna anpassas till detta. Risken för nedkylning, eller hypotermi som det även kallas, ökar avsevärt vid väta till exempel när man har blöta eller svettiga kläder på sig. Vindstyrkan är också en viktigt faktor i dessa sammanhang.

Larma

Ring 112:

  • vid medvetslöshet
  • om du inte hittar eller kan ta dig till bebyggelse
  • om apatisk, förvirrad eller inte kan ta hand om sig själv
Symptom
  • Kall och blek hud, speciellt på armar och ben
  • Huttrande och muskelsvaghet
  • Slö och lättirriterad
  • Ångest och dåligt omdöme
  • Svag och långsam puls
  • Medvetslöshet
Första hjälpen

Behandling

Om någon drabbas av nedkylning är det viktigt att du snabbt försöker att bättre på situationen. Om du trillat ner i vatten till exempel ska du snabbt byta till torra kläder. Om det blåser ska du försöka till att komma i lä då vinden har en avsevärd kylande effekt. Det är viktigt att tillföra energi i form av en varm dryck. Om den som drabbats är på väg att tappa medvetandet ska du inte försöka att ge någon dryck. Den varma drycken hjälper även att värma upp kroppen från insidan.

Förebygg nedkylning

Ladda kroppen med energi genom att äta före, under och efter din aktivitet. Varma kläder är ofta en självklarhet, men glöm inte mössan där man riskerar att förlora mycket av värmen.

Varm söt dryck vid lätt nedkylning

Om du bara blir lätt nedkylt klarar du vanligen det bra. När du blir kallare än 35 grader börjar kroppen att huttra. Det är ofrivilliga muskelsammandragningar som syftar till att värma upp kroppen. Små barn och drogpåverkade kan sakna den funktionen. När kroppen huttrar ökar värmeproduktionen 2-5 gånger det normala. Om du kommer i lä, rör på dig, sätter på dig torra kläder så brukar kroppen kunna hantera nedkylningen. Genom att dricka något sött och varmt får kroppen bra tillgång till energi och värms från insidan. Du kan även förbereda dig genom att äta före, under och efter aktiviteten.

Vatten kyler snabbare än luft

Vatten leder värme och kyla väldigt bra och man kyls ner 25 gånger snabbar i vatten än i luft. Om du hamnar i iskallt vatten har man ungefär 10 minuter på sig innan fingrar blir så stelfrusna att de blir obrukbara och innan man får svårt att tänka och omdömet grumlas. Efter ungefär en halvtimme har man blivit så kallt att man ofta tappar medvetandet.

Hela kroppens påverkas vid nedkylning

När kroppens kärntemperatur sjunker under 35 grader får kroppen svårt att reglera temperaturen själv och kroppens organ påverkas negativt. När kroppen når 33 grader försvinner kroppens förmåga att huttra som annars syftar till att värma kroppen. När man blir kraftigt nedkyld ökar urinproduktionen men man har ofta svårt att få av sig kläderna då man är stelfrusen vilket leder till blöta kläder och att man kyls ner ännu snabbare. Redan vid 35-36 grader uppträder symtom så som hunger, illamående, tystnad, trötthet, dåligt humör försämrad koordinationsförmåga och förvirring. I ett senare skede uppträder oro och apati som kan övergå i hallucinationer. När kroppen når 30 grader blir man vanligen medvetslös.

Större risk för barn och vid alkohol

Barn har en större hudyta i relation till deras vikt. Vilket gör att de snabbare kan bli kalla. Alkohol vidgar kärlen vilket gör att man snabbare riskerar att tappa värme. Detta i kombination med försämrat omdöme som alkohol ger ökar risken för farliga nedkylningar.

Vissa sjukdomar och läkemedel kan öka risken för nedkylning

Ett flertal sjukdomar och läkemedel ökar risken för nedkylning. Diabetes leder till exempel ofta till att de små kärlen fungerar sämre, vilket ger en sämre cirkulation och därmed ökad risk för nedkylning. En del hudsjukdomar så som psoriasis och andra eksem har en sämre hudbarriär och leder till att man lättare tappar värme genom huden vilket leder till större risk för nedkylning. Andra sjukdomar kan påverka kroppens förmåga att reglera temperaturen, så som ryggmärgsskadade, alzheimersjuka och parkinsonsjuka. Dementa har ofta svårare för att orientera sig och därmed söka skydd och att ta rätt beslut om det är kallt ute. Ett flertal mediciner kan leda till sämre reglering av kroppens temperatur, till exempel sänker betablockerare pulsen och därmed kroppens förmåga att cirkulera blod.

Blodet stelnar långsammare om du är kall

Blodets förmåga att stelna - koagulera - försämras i takt med att kroppen kyls ned. Vid en kroppstemperatur på 33 grader har koagulationsförmågan halverats. Även små blödningar måste tas på allvar hos en nedkyld person och om något skadat sig och riskerar att bli kall är det extra viktigt att förhindra nedkylning.

Risk för hjärtstopp

Om du påträffar en kraftigt nedkyld person måste du vara försiktig med att förflytta personen eller värma upp den. Kroppen har dirigerat om blodet så att det kalla blodet befinner sig i armar och ben. Om du förflyttar personen eller om personen värms upp för snabbt är risken att det kalla blodet börjar att cirkulera i de centrala delarna av kroppen och då även i hjärtat med risk för att hjärtat i så fall stannar. Om en kraftigt nedkyld person får ett hjärtstopp ska du göra HLR precis som vanligt. Om det gäller HLR som innehåller läkemedel så gäller speciella rutiner.

Vårda och transportera i plant läge

På grund av risk för hjärtstopp ska den nödställde transporteras och vårdas i plant läge, även vid omklädning. Undvik onödiga rörelser. Blöta kläder kan således behöva klippas bort. Förhindra fortsatt nedkylning genom att linda ned nödställde med filtar, sovsäckar, torra kläder eller dylikt. Om det går lindas armar och ben var för sig. Glöm inte mössa och att skydda mot kyla från marken. Om den nödställde är medvetslös placeras den i stabilt sidoläge. Kontrollera ofta andningen.

”Död” kan vara levande

En person som är kraftigt nedkyld kan verka vara död. Pulsen kan vara omöjlig att känna, hjärtat kan slå extremt långsamt, andetagen är inte märkbara och pupillerna kan vara stora och ljusstela. I många fall har ändå dessa personer överlevt genom kvalificerad sjukhusvård med bland annat hjärt-lungmaskin. Därför ska man aldrig ge upp även om personen verkar död. En person som varit nedkyld kan i princip inte dödförklaras förens den har återfått normal temperatur.

Ring 112
Symptom
Första hjälpen
Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.