Hem
Första hjälpen-guiden
Mygg- och knottbett

Mygg- och knottbett

Senast uppdaterad:
2023-12-25
Författare:
Elia Malmsten
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:

Astma är en sjukdom i luftvägarna. Vid ett astmaanfall drar luftvägarna ihop sig och slemhinnan blir tjock. Ett astmaanfall kan vara livshotande och leda till att den drabbade inte får luft som i sin tur kan leda till hjärtstopp. Personer med astma har ofta med sig mediciner, men det är inte alltid dessa räcker.

Larma
 • Om anfallet inte går över på några minuter
 • Om mediciner inte hjälper
 • Om personen inte har några mediciner med sig
Symptom
 • Svårt att få luft med pipande andning
 • Panik
 • Hosta
Första hjälpen
 • Svårt att få luft med pipande andning
 • Panik
 • Hosta

Vad är astma?

Astma är en sjukdom i luftvägarna. Luftrören transporterar luft till och från lungorna. Luftrören har på insidan slemhinna som producerar slem, vars syfte är att transportera bort partiklar och att hålla luftrören fuktiga. Luftrören täcks av muskler, så kallad glatt muskulatur, den är en typ av muskler som vi inte kan kontrollera med viljan. Vid ett astmaanfall drar musklerna ihop sig och slemhinnan svullnar och det bildas segt slem. Detta gör att det blir mycket svårt att andas.

Olika typer av astma

Astma delas in i två olika typer: allergisk och icke-allergisk astma. Hos barn är allergisk astma vanligast och den kan försvinna med åldern. Hos vuxna är icke-allergisk astma vanligast och försvinner sällan, men kan lindras.

Symptom

Astma kan ofta börja att yttra sig som hosta nattetid eller andnöd vid ansträngning med inslag av pipande ljud. Om du får ett astmaanfall får du snabbt mycket svårare att andas. Man jämför det ibland med att hålla för näsan och andas genom ett sugrör. Besvären kommer ofta i episoder, ibland känner du dig helt frisk och i andra perioder har du stora besvär.

 • Pipande och väsande ljud när du andas
 • Långvarig hosta i samband med förkylning
 • Långvarig hosta utan uppenbar förklaring, ofta nattetid

Ett astmaanfall yttrar sig därtill med nedan symtom:

 • Snabb försämring i andningen med svårigheter att andas, pipande och väsande andning och hosta

Vägen till diagnos

Utredningen börjar vanligen med att du får träffa en läkare på en vårdcentral, barnmottagning eller en allergi och astma mottagning. Hos läkaren kommer du att få berätta om dina besvär och läkaren kommer bland annat att lyssna på dina lungor. Om läkaren efter detta tror att det kan röra sig om astma kommer du att få göra en eller flera undersökningar för att kontrollera lungornas funktion. De vanligaste är att man får göra något som kallas spirometri och PEF-mätning samt att man vanligen gör en allergiutredning.

Allergitest

Allergitestet vid en astmautredning består vanligen av ett så kallat pricktest eller ett blodprov. Vid ett pricktest provar man att utsätta huden för olika allergener och sedan mäter man av huden reaktion på detta. Om man har en väldigt specifik misstanke kan man ta ett blodprov för just detta allergen, dessa prover är dock väldigt dyra och kan bara göras om man har en specifik misstanke.

Spirometri

Vid en spirometri får du andas i en speciell apparat som kan mäta luftflödet. Du kommer bland annat att få andas in så mycket du kan och sedan blåsa ut all luft du kan så snabbt du kan. Man kan då enkelt se om dina luftvägar fungerar som normalt eller om det är trångt i luftvägarna. Spirometri ger ett säkrare resultat jämfört med en PEF-mätning, en PEF-mätning går däremot väldigt snabbt att g

PEF-mätning

Det går även att testa lungans funktion med en PEF-mätare. Det är en liten apparat som du kan hålla i handen som mäter det maximala flödet. Du kommer att få ta ett så stort andetag du kan och sedan med full kraft blåsa genom ett rör. Denna undersökning kan ofta göras direkt vid läkarbesöket och tar bara någon minut att göra. Denna mätning räcker dock sällan ensam för att sätta en diagnos.

Andra undersökningar

Om ovan undersökningar inte ger ett tydligt svar finns det ett flertal andra sätt att komma fram till en diagnos - bland annat reversibilitetstest, man kan göra behandlingsförsök med kortison, ansträgningstest.

Ring 112
Symptom
Första hjälpen

Second one

Astma är en sjukdom i luftvägarna. Luftrören transporterar luft till och från lungorna. Luftrören har på insidan slemhinna som producerar slem, vars syfte är att transportera bort partiklar och att hålla luftrören fuktiga. Luftrören täcks av muskler, så kallad glatt muskulatur, den är en typ av muskler som vi inte kan kontrollera med viljan. Vid ett astmaanfall drar musklerna ihop sig och slemhinnan svullnar och det bildas segt slem. Detta gör att det blir mycket svårt att andas.

Another second one

Astma är en sjukdom i luftvägarna. Luftrören transporterar luft till och från lungorna. Luftrören har på insidan slemhinna som producerar slem, vars syfte är att transportera bort partiklar och att hålla luftrören fuktiga. Luftrören täcks av muskler, så kallad glatt muskulatur, den är en typ av muskler som vi inte kan kontrollera med viljan. Vid ett astmaanfall drar musklerna ihop sig och slemhinnan svullnar och det bildas segt slem. Detta gör att det blir mycket svårt att andas.

Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.

Gör en bokningsförfrågan