L-ABC

Senast uppdaterad:
2023-10-15
Författare:
Elia Malmsten
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:

L-ABC är ett sätt att alltid veta i vilken ordning man ska göra saker vid en olycksplats. Följer man bara den enkla algoritmen så kommer du att göra rätt.

Larma
Symptom
Första hjälpen

L - Livsfarligt läge

Det första du ska göra i en olyckssituation är ta reda på om situationen är säker, eller inte, och vad du i så fall behöver göra för att göra den säker. Innan du börjar att hjälpa någon annan, se dig omkring och kontrollera att platsen är säker, både för dig som livräddare, men även för andra nödställda. Varna andra personer så att ytterligare skador kan förhindras. Det kan till exempel innebära att sätta ut en varningstriangel vid en trafikolycka. Om den drabbade befinner sig i ett livsfarligt läge ska hen omedelbart flyttas i säkerhet.

A - Andning

När du träffar på en till synes livlös person börjar du med att ta reda på hur allvarlig situationen är. Det gör du genom att kontrollera livstecken. Utifrån detta bestämmer du vilken första hjälp du ska ge.

För att avgöra om en till synes medvetslös person andas bör du titta, känna och lyssna efter andningen. Kontrollera om personen andas genom att lägga din kind mot personens näsa och mun med din blick riktad mot personens fötter. På detta vis kan du se om bröstkorgen höjs och sänks eller ej, samt känna om personen tar andetag mot din kind. Vidare bör du lyssna efter andningsljud, förekommer dem över huvud taget? Om så, är det normala andningsljud eller låter de avvikande?

 • Ej medvetslös - stanna hos personen. Tillståndet kan försämras. Ring 112 vid behov. Ge första hjälpen utifrån situationen.
 • Medvetslös (andas) - placera i stabilt sidoläge och ring 112 (behåll öppen luftväg om stabilt sidoläge inte är möjligt).
 • Ingen eller onormal andning - Ring 112. Starta HLR 30:2.

Avvikande andningsljud

Väsande eller pipande - kan tyda på blockering i luftvägen vilket skulle kunna bero på att något har fastnat i halsen, att personen har en allergisk reaktion etc.

Snarkande - kallas även för apné. Detta tyder på att personen periodvis har andningsuppehåll och kan vara tecken på exempelvis hjärtinfarkt, drogpåverkan/ berusning eller problem i centrala nervsystemet.

Det går att förebygga att främmande föremål fastnar i halsen på en person som är medvetslös. Genom att lägga personen i stabilt sidoläge förhindras att ev. kräkningar hamnar i luftrören. Det kan även vara bra att ta bort alla lösa föremål ur personens mun exempelvis snus, tuggummi, godis etc.

B - Blödning

Då andningen har bedömts och rimliga åtgärder har tagits så bör du adressera om personen har en pågående yttre blödning. Större blödning kan snabbt bli direkt livshotande då de leder till att personen får cirkulationssvikt.

Symtom på stor blödning

En person som har fått en stor blödning och snabbt förlorar blod kan gå in i en s.k. cirkulatorisk chock. Detta kan visa sig som:

 • Personen blir blek och kallsvettig
 • Snabb och ytlig andning
 • Oro
 • Svimningskänsla
 • Törst

Stoppa yttre blödning

 1. Applicera tryck mot såret samtidigt som du försöker föra ihop sårkanterna.
 2. Försöka att hålla den skadade kroppsdelen i högläge, så högt ovanför hjärtat som möjligt.
 3. Skapa ett tryckförband och lägg det över såret, ju hårdare tryck som kan åstadkommas mot blödningen desto bättre. Placera en kompress över såret, denna kan konstrueras av en gasbandsrulle, hårt ihopvikt tygstycke eller dylikt. Du kan säkra kompressen genom att linda bindor, halsduk eller annat tyg runt den. Om det inte finns något tyg eller annat material till hands för att skapa en kompress bör du använda händerna för att stoppa blödningen.
 4. Larma 112 och håll tryckförbandet tills ambulans anländer och ger andra instruktioner. För att orka hålla tryck länge, tänk på att placera kroppen över skadan, ha raka armar och trycka med hjälp att din kroppsvikt. OBS att om personen visar tecken på att gå in i chock så bör du larma 112 direkt.

Om tryckförbandet blöds igenom bör du lägga på ytterligare förband utanpå det gamla, men ta aldrig bort det första förbandet som du applicerade.

C - Cirkulationssvikt

Förebygg cirkulationssvikt (chock).

Slutligen bör du försöka förebygga att personen går in i chock, dvs att personen får så lågt blodtryck att organen inte längre kan få syre.

 • Se till att den skadade ligger ner, är personen medvetslös bör denne läggas i stabilt sidoläge.
 • Åtgärda ev blödningar.
 • Håll benen i högläge för att på bästa sätt nyttja blodet som finns i  benen.
 • Håll personen varm, använd filtar eller klädesplagg för att förhindra att personen blir nedkyld i väntan på hjälp.

Ring 112
Symptom
Första hjälpen
Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.