Fotstukning

Senast uppdaterad:
2023-12-25
Författare:
Elia Malmsten
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:

En stukning innebär att ett ledband skadats och uppstår ofta i samband med idrottsutövande eller annan fysisk aktivitet. Vid en stukning är det vanligt att även omkringliggande små-kärl tagit skada så att en lokal blödning uppstår som ger smärta, svullnad och förlänger sjukdomstiden. En stukning läker vanligen av sig själv.

Larma
  • Vid kraftig felställning.

Sök vård

  • vid misstanke om benbrott
  • vid misstanke om ledband som gått av

Symptom
  • Akut insättande smärta i samband med fysisk aktivitet
  • Smärta vid belastning
  • Svullnad
Första hjälpen
  • Avlasta - För att inte förvärra skadan ska den skadade kroppsdelen avlastas.
  • Högläge - Placera den skadade kroppsdelen i högläge. Detta gör att den blödning som i princip alltid uppstår vid en stukning hålls tillbaka. Genom att man minimerar blödningen och på så sätt svullnaden, förkortar man sjukdomstiden.
  • Förband - Precis som vid högläge så förhindrar ett förband att svullnad uppstår eller förvärras till följd av den blödning som i princip alltid uppstår. Detta förkortar i slutändan sjukdomstiden.
  • Smärtlindring - Det går att använda både lokalt verkande smärtlindring i form av kylspray eller kylpåse eller tablettbehandling med paracetamol eller ibuprofen. Dessa har dock ingen effekt på sjukdomstiden, men vem vill ha ont?

Vid en stukning är det viktigt att inte belasta leden mer än till smärtgränsen, detta innebär ofta avlastning de första dagarna. För att förhindra att det blir en lokal svullnad till följd av den blödning som nästan alltid uppstår så ska den skadade kroppsdelen placeras i högläge samt att ett förband ska appliceras. Som smärtlindring räcker det ofta med receptfria alternativ eller lokal applicering av kylspray eller kylpåse.

Uppföljning

De första dagarna bör man fortsätta att ha ett förband kring den skadade kroppsdelen som avlastning samt att ha den i högläge så mycket som möjligt. För att förkorta sjukdomstiden så är det viktigt att så snart som smärtan tillåter det börja träna funktionen över leden. Prata med en fysioterapeut om detta. Du behöver ingen remiss för att kontakta din fysioterapeut.

Packa väskan

Om du ska packa en förbandsväska och vill kunna handlägga stukningar enligt vår guide så kan du packa ner följande utrustning:

Det finns flera olika sorters elastisk förband, välj ett som passar din smak. Vi kan varmt rekommendera SWAT-T förbandet som har som fördel att det även kan användas som tourniquet och tryckförband eller Snögg Tryckförband som även går att använda som en elastisk binda. Dock bör dessa när det går ersättas med en vanlig elastisk linda när tillfälle ges.

Avancerad nivå

Vid en stukning skadas ofta kapillärerna kring senan som då bidrar till en lokal blödning. Detta i kombination med skadan på ledbandet leder till en lokal inflammatorisk reaktion. Vilket skapar en ofördelaktig sårläkningsmiljö. Omhändertagandet syftar till att utesluta att det är en fraktur och sedan att förhindra att skadan förvärras genom att stoppa svullnaden från att tillta. Detta görs genom att snabbt placera den skadade kroppsdelen i högläge och därefter snabbt applicera en elastisk binda hårt. Låt sitta så länge den drabbade klarar av det eller maximalt 20 minuter och linda därefter av en kort stund. Upprepa detta tre gånger och applicera därefter förbandet lösare och låt sitta några dagar i kombination med avlastning och högläge.

Utesluta fraktur

Börja alltid med att kontrollera distalstatus - dvs kan du känna pulsar nedom platsen för smärtan, har huden normal färg och temperatur, finns det en uppenbar felställning. Om denna undersökning inte är normal kan det finnas en fraktur eller luxation. Det går inte alltid att kliniskt uteslut en fraktur. Men för vissa leder finns det regler där man säkert eller med mycket hög sannolikhet kan utesluta en fraktur. Följ dessa regler. En uppenbart felställd kroppsdel bör omhändertas av sjukvård då den kan vara både luxerad och bruten samtidigt.

Ring 112
Symptom
Första hjälpen
Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.

Gör en bokningsförfrågan