Fotledsstukning

Senast uppdaterad:
2023-12-25
Författare:
Elia Malmsten
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:

En fotledsstukning uppstår vanligen när man trampar snett och senorna sträcks mer än vad de klarar av. Förutom att senan tar skada så är det vanligt med skador på små kärl med mikroblödningar som ett resultat. Skadan gör att det uppstår smärta och svullnad. En stukning läker vanligen av sig själv, men ibland kan det vara svårt att veta om det är en stukning eller en fraktur.

Larma

Det är sällan en fotledsstukning kräver akut vård eller vård alls. Det kan finnas en bakomliggande orsak som kan kräva vård. Vid misstanke om en fotledsfraktur bör man prata med vården.

Symptom
 • Akut insättande smärta i samband med att man trampat snett
 • Smärta vid belastning av foten
 • Svullnad
Första hjälpen
 • Högläge
 • Linda foten
 • Smärtlindring

Det viktigaste är att snabbt avlasta foten och därefter att linda den så snabbt som möjligt. För varje minut som går så blir skadan mer svullen och svullnaden gör att det tar längre tid för skadan att läka. Linda foten med en elastisk linda. Börja från tårna och linda med skadan, dvs så att skadan komprimeras och inte dras ut. Det är viktigt att all hud är inlindad. Om du lämnar exponerade hudpartier så kan blod ansamlas där och det blir väldigt smärtsamt. Linda en bit upp längs fotleden. Om det finns linda kvar så fortsätter du ner för foten igen. Idealt är att lindan sitter så hårt att man efter ca 20 minuter inte står ut och att man då lindar upp, tillåter lite blodflöde och sen lindar på igen. Detta upprepas totalt 3 gånger och därefter kan man linda lindan lite lösare. Därefter är det bra att ha foten i högläge så mycket som möjligt de närmaste dagarna. Foten ska så snart det går börja användas igen, men då är det viktigt att lyssna på kroppen och låta smärtan styra.

Stukning innebär en skada på ett ledband som ofta innebär svullnad, smärta och ömhet.

Ring 112
 • Vid misstanke om allvarlig bakomliggande orsak
 • Vid misstanke om fraktur bör den röntgas
 • Vid misstanke om felställd fraktur bör 112 kontaktas
Symptom
 • Akut insättande smärta i samband med att man trampat snett
 • Smärta vid belastning av foten
 • Svullnad
Första hjälpen
 • Högläge
 • Linda foten
 • Smärtlindring

Klinisk bild

En fotledsstukning uppstår ofta när man trampar snett. Det vanligaste är en yttre fotledsstukning, dvs man trampar så att foten viks inåt. Det ger smärta kring fotknölen (malleolen).

Anamnes

När det gäller olika typer av fallskador är det lätt att fokusera på själva skadan och missa den bakomliggande orsaken. Det är inte helt ovanligt att ett felsteg eller ett fal är orsakat av yrsel eller blodtrycksfall där flera allvarliga bakomligande orsaker kan ligga bakom. Fokusera på att förstå orsaken till traumat och därefter på själva mekanismen. Gick personen på plant golv och trampade snett eller hoppade den ner från en höjd och trampade snett till exempel.

Undersökning

 • Ta av allt på foten, om det är så smärtsamt att du inte kan göra detta bör du istället anta att det är en fraktur.
 • Undersök foten enligt Ottawa Ankle Rule.

Differentialdiagnoser

 • Fotledsfraktur
 • Fotledsluxation
 • Allvarliga orsaker: ex stroke, hypoglykemi

Handläggning

Börja med att snabbt avlasta fotleden, dvs personen ska inte längre belasta foten och den ska om möjligt placeras i högläge. Detta får bedömas från situation till situation vad som är möjligt för den personen. För att förhindra att svullnaden uppkommer eller tilltar är det därefter viktigt att så snabbt som möjligt linda foten. Målet med lindningen är att antingen förhindra att svullnaden uppstår alls eller att förhindra den från att tillta. Börja längst ner med tårna. Det är viktigt att hela foten kommer med och att ingen hud lämnas olindad. Om inte hela foten lindas är risken annars att blod ansamlas där med tilltagande smärta. En riktlinje kan vara att dra ut lindan hela sin elastiska längd och därefter linda runt, och fortsätta så bit för bit. Linda med skadans riktning, dvs så att skadan komprimeras ihop och inte så att den sträcks ut. Lindan en bit upp förbi fotleden, om det finns linda kvar fortsätter du ner igen. Om det gör för ont med lindan på lindar du av igen efter idealt 20 minuter och lindar därefter på igen lika hårt. Upprepa det tre gånger och linda därefter lite lösare. 

Uppföljning

Foten bör vara i högläge så mycket som möjligt närmaste dagarna. Rekommendationen är att börja använda foten så snart smärtan tillåter det och att då låta smärtan styra. Vanligen gör det inte speciellt ont när man står upp utan att röra sig. Vid kraftig belastningssmärta trots stillastående kan man misstänka en fraktur trots allt och den bör i så fall röntgas.

Vårdnivå

Det är sällan eller aldrig en fotledsstukning behöver vård. Om det är en allvarlig stukning kan man i efterförloppet behöva rehabilitering. Om man misstänker en fotledsfraktur bör foten röntgas. Om man misstänker en dislocerad fraktur, öppen fraktur, eller fotledsluxation bör man kontakta 112.

Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.

Gör en bokningsförfrågan