Fästingbett

Senast uppdaterad:
2023-12-25
Författare:
Elia Malmsten
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:

Fästingar är små spindeldjur som trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser – i skog och längst ut på ett långt grässtrå. De är parasiter och lever på att suga blod från däggdjur. Ett fästingbett känns för det mesta inte av och ger oftast inga besvär. Fästingar kan dock sprida sjukdomar som TBE och Borrelia och bör därför tas bort så fort som möjligt.

Larma
 • Om du har huvudvärk, är nackstel och känner dig sjuk.
 • Om du blir förlamad i ansiktet eller i någon annan del av kroppen.
Symptom

Symtom på fästingbett, går över inom några dagar:

 • Klåda
 • Rodnad
 • Svullnad
Första hjälpen
 • Smörj inte något på fästingen innan du tar bort den.
 • Tag snarast bort fästingen. Använd pincett eller fästingborttagare.
 • Grip tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra försiktigt rakt ut. Tvätta såret med tvål och vatten.
 • Kontrollera huden, om det uppstår en rodnad i huden efter tidigast 1 vecka sök vård.
 • Om inte hela fästingen följer med så avvakta, men håll såret under uppsikt. Efter ett par dagar brukar det gå att avlägsna kvarvarande delar med en nål. Det är vanligt att huden blir lite röd runt bettstället i ett par dagar. Detta är en helt ofarlig s.k. bettreaktion. Fortsätt inspektera såret ett par veckor.

För att minimera risken att drabbas av en fästingburen sjukdom är det mycket viktigt att ta bort fästingen så snart som mjöligt. Smittämnen som borrelia överförs efter ca 1–2 dygn medan TBE-bärande fästingar överför smittan efter mycket kort tid.

Sjukdomar som sprids av fästingar – TBE och Borrelia

TBE

Tick Borne Encephalitis (TBE, fästingburen encefalit) är en virussjukdom som överförs av fästingar. Majoriteten som drabbas får lindriga symtom som huvudvärk, feber, muskelvärk och trötthet som varar i några dagar upp till en vecka och som därefter går över. Hos en tredjedel tar sig viruset till hjärnan och/eller hjärnhinnorna och orsakar en inflammation i hjärnan, encefalit, och/eller i hjärnhinnorna, meningit.  Symtomen som uppkommer då är hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, ljuskänslighet och ljudkänslighet, förvirring och ibland även förlamning. Efterförloppet kan vara långdraget då det centrala nervsystemet påverkats och det finns en ökad risk för komplikationer som koncentrationssvårigheter, talrubbningar, minnessvårigheter som kan finnas kvar en längre tid eller bli bestående.

TBE riskområden

I Sverige finns TBE framför allt i södra och mellersta Sverige, framför allt i Stockholms, Västra Götaland och Uppsala län. Även i områden med störst förekomst av TBE är det högst två av hundra fästingar som bär viruset.  

Behandling mot TBE

Det finns ingen specifik behandling för själva sjukdomen, som läker ut av sig själv, utan den behandling som finns går ut på att behandla symtomen. Däremot finns vaccin mot TBE som ger ett gott skydd. Vaccinet rekommenderas till de som bor i riskområden och till personer som vistas mycket i områden där smittrisken är hög. Fästingsäsongen börjar i mars och pågår till senast november, eftersom fästingarna blir aktiva när temperaturen överstiger 5 grader. Majoriteten av alla TBE-fall sker under sommaren och därför bör vaccineringen ske i god tid för att få tillräckligt skydd innan fästingsäsongen tar sin början.

Borrelia

Borrelia är en bakteriesjukdom orsakad av bakterien Borrelia burgdorferi som sprids av fästingar. De flesta får inga eller lindriga symtom och är därför inte medvetna om att de haft infektionen. Det vanligaste symtomet är hudrodnad, även kallat erythema migrans, som uppstår på platsen vid fästingbettet. Denna hudrodnad uppkommer efter en upp till fyra veckor efter bettet. Vanliga tecken på erythema migrans är att hudrodnaden är ljusare i mitten och rödare i utkanten, har en oval form och blir större med tiden. Ibland kan sjukdomen sprida sig till andra platser på huden, som öronsnibben, och se ut som en blåröd knuta. Även lederna kan påverkas och ledinflammation kan uppstå, så kallad borreliaartrit. Tar sig infektionen till centrala nervsystemet, neuroborrelios, kan symtom som huvudvärk, nackstelhet, värk i kroppen och förlamning i ansiktet uppstå.

Behandling mot Borrelia

Bakterieinfektionen Borrelia behandlas med antibiotika. Sjukdomen kan läka ut av sig själv men kan även spridas till de olika platserna i kroppen och därför är det viktigt att få behandling. De flesta blir friska efter antibiotikabehandlingen men ibland kan det ta flera månader innan alla symtom gått helt tillbaka.

Hur undviker jag fästingbett?

 • Skydda dig mot TBE genom vaccinering.
 • Minska risken för fästingbett genom att använda heltäckande kläder och stövlar när du vistas i riskområden som exempelvis skog.
 • Myggmedel som innehåller DEET eller icaridin minskar risk för fästingbett.
 • Kontrollera hela hudkostymen, även bakom öron och vid hårfästet varje kväll efter att ha vistats utomhus. Då kan du upptäcka fästingarna innan de hunnit bita sig fast.
 • Duscha och kamma håret efter vistelse i naturen.
 • Ta bort eventuella fästingar direkt.
 • Kontrollera pälsen på husdjur som varit ute.
Ring 112
Symptom
Första hjälpen
Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.

Gör en bokningsförfrågan