Luftvägsstopp

Ett totalt luftvägsstopp är ett livshotande tillstånd som går att behandla om man vet vad som ska göras. Det som fastnat i luftstrupen måste avlägsnas inom några få minuter annars kan det ge upphov till hjärtstopp. Ca 50% av luftvägsstoppen kan inte åtgärdas med endast en teknik. Chansen för framgångsrik behandling ökar vid en kombination av ryggslag och buktryck.

Kan andas, hosta och tala

 • uppmana personen att fortsätta hosta
 • lämna inte personen ensam
 • kontrollera andning
 • om tillståndet försämras ska du omedelbart ingripa.

Vid medvetande, kan inte andas, hosta eller tal

Börja med ryggslag för att försöka stöta bort föremålet:

 • ställ dig bakom personen och lägg din öppna hand mitt på bröstet
 • böj personen framåt
 • ge 1-5 kraftiga ryggslag med handloven.

Om inte ryggslagen hjälper ska du ge buktryck för att försöka trycka upp föremålet som fastnat i luftvägarna:

 • stå tätt bakom den drabbade
 • böj personen framåt
 • lägg dina armar runt den drabbades överkropp och knyt din ena hand och placera den mellan navel och bröstkorg
 • tryck inåt och uppåt. Ge upp till 5 buktryck i följd.

Fortsätt växelvis med ryggslag och buktryck så länge personen är vid medvetande eller föremålet lossnar.

Medvetslös person med luftvägsstopp

 • Larma
 • Utför HLR 30:2. Med inblåsningar försöker du blåsa luft förbi föremålet, var beredd på att blåsa kraftigare än vanligt.
 • Fortsätt 3022 tills föremålet stötts upp och personen andas normalt eller ambulanspersonal/ larmgrupp tar över,

HLR-rådet avråder från att använda mekaniska hjälpmedel för att suga ut främmande föremål hos en person som drabbats av luftvägsstopp på grund av avsaknad evidens. Tekniken med ryggslag och buktryck används också vid luftvägsstopp på person som är rullstolsburen. Om det inte är möjligt att stå bakom ryggstödet, exempelvis vid högt eller brett ryggstöd, kan livräddaren stå i gångställning vid sidan av rullstolen och ge ryggslag och buktryck. Luta personen framåt och håll armarna på samma sätt som på en person som står upp. Stå nära personen och arbeta med rak rygg.