HLR för sjukvårdspersonal

Till dig som kursdeltagare

Välkommen till HLR-rådets utbildning i Hjärt-lungräddning vuxen för sjukvårdspersonal (S-HLR vuxen). HLR-rådet är en nationell kunskaps- och utbildningsorganisation som verkar för att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp, samt för spridning av utbildning i hjärt-lungräddning och första hjälpen. S-HLR vuxen baseras på internationella riktlinjer från det europeiska HLR-rådet publicerade 2021 (erc.edu). De vilar på en systematisk genomgång av vetenskap och beprövad erfarenhet.

När du går utbildningen S-HLR vuxen får du lära dig att bedöma om en person har hjärtstopp, utföra HLR med både en- och två-livräddarteknik, använda en halvautomatisk defibrillator samt använda enkla hjälpmedel för ventilation. Du får också träna på teamarbete i verklighetsanpassade scenarier. Utbildningen omfattar även behandling av luftvägsstopp.

Med dessa kunskaper kan du rädda liv!

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är all sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus, tandvårdspersonal samt studenter på vårdutbildningar.

Förkunskapskrav S-HLR vuxen

Före kurstillfället ska du läsa kursboken i S-HLR vuxen samt göra webbutbildningen på HLR-rådets utbildningsportal med godkänt resultat. Till varje kapitel i boken finns frågor som ska besvaras. Till vissa kapitel finnsäven korta filmer som är viktigt att titta på för att komma väl förberedd till kursen. För godkänt resultat ska du ha 100% korrekta svar. Största delen av kursen består av praktisk färdighetsträning och där du får agera som vid ett riktigt hjärtstopp. När du genomfört utbildningen och blivit godkänd får du ett kompetenskort av instruktören.

Lärandemål för kursdeltagare

När du genomfört utbildningen i S-HLR vuxen ska du kunna:

  • Förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering.
  • Utföra>Utföra HLR med god kvalitet med både en- och två-livräddarteknik.
  • Behandla>Behandla en patient med hjärtstopp utifrån handlingsplanen för S-HLR vuxen.
  • Behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer.