Repetitionsutbildning

Kunskap är en färskvara. Precis som med kondition kan kunskaper och färdigheter inte upprätthållas utan träning. Repetitionsutbildning ska vara planerad, både vad gäller tillfällen och innehåll. Instruktörer och huvudinstruktörer behöver också träna och regelbundet hålla utbildningar för att behålla kvaliteten. Vid repetitionsutbildning ska kursdeltagaren hjälpas fram till att lära sig att använda inlärda och tränade sätt att arbeta men också att förbättra kunskaperna med nya delar eller befästa redan intränad kunskap.

Repetitionsutbildning genomförs som en ny grundutbildning, men med lite högre tempo än vid första tillfället vilket då ger extra tid för nya avsnitt, dvs de icke obligatoriska tillstånden alternativt praktiska övningar. Syftet med repetitionsutbildning är att behålla kunskaper och färdigheter samt bygga på med ny kunskap. HLR-rådet rekommenderar repetitionsutbildning minst 1 gång per år.

Fördelar med repetitionsutbildning:

  • Kvaliteten höjs på HLR samt första hjälpen åtgärder och handlingsberedskapen ökar.
  • Ett ökat antal träningstillfällen ger både ökad färdighet och trygghet.
  • HLR-träningen blir lättare att integrera i ordinarie verksamhet tack vare att varje enskilt träningstillfälle tar kortare tid.

En metod att repetera HLR är s.k. ”low-dose, high-frequency” träning, Det innebär kvartalsvis, självinstruerande repetition av HLR-teknik i ca 10 min per tillfälle. Konceptet har visat sig vara fördelaktigt för att kunna utföra HLR med god kvalitet. Vid årlig repetitionsutbildning i Första hjälpen kan övningar anpassas mer till den specifika målgruppen och verksamheten samt fokus läggas på handhavande vid livshotande tillstånd och bedömning med L-ABCDE.