Utbildningsmaterial

Utbildningsportal

I HLR-rådets utbildningsportal kan du som instruktör skapa kurser, bjuda in deltagare, registrera utbildning, utfärda digitala kompetenskort, genomföra webbutbildning, samt hitta dokument, scenarier och filmer, se hlr.nu.

Beställning av utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial finns att beställa i HLR-rådets webbutik för respektive utbildningsprogram. Det är t.ex. kurs- och instruktörsböcker, handlingsplaner, kompetenskort och enklare HLR-dockor med tillbehör. Materialet är copyrightskyddat och får ej kopieras.

Kursbok

Utbildningen är uppbyggd kring deltagarnas kursbok. I vissa utbildningsprogram finns den även tillgänglig som e-bok. Kursdeltagarna bör få boken två veckor innan kursen, att läsa på och göra det obligatoriska kunskapstestet i webbutbildningen. Deltagarna ska ha med sig kursboken till utbildningstillfället.

Webbutbildning, grund- och instruktörsnivå

Dina kursdeltagare ska före HLR-utbildning genomföra webbutbildningen med kunskapstest. Syftet är att kursdeltagarna ska förbereda sig teoretiskt, genom att först läsa kursboken och sedan kunna svara på frågorna. Som instruktör ska du även genomföra webbutbildning på grund- och instruktörsnivå årligen.

Handlingsplaner

Handlingsplanen är ett flödesschema som med stöd av bilder illustrerar händelseförlopp och åtgärder vid hjärt- och luftvägsstopp. I kursboken finns förklaringar till de åtgärder

som ska genomföras. Den bör finnas på varje arbetsplats och finns bl.a. i format som en väggplansch, på kompetenskortet och på hlr.nu.

Kompetenskort

Som instruktör kan du skicka ett digitalt kompetenskort till godkända kursdeltagare efter grund- och repetitionsutbildning. Kompetenskort i pappersformat finns att beställa i HLR-rådets webbutik. Dessa innehåller bilder från handlingsplanen och är en påminnelse hur man ska göra i en hjärtstoppsituation. Kompetenskortet har en giltighetstid på ett år.

Övningsdockor

Det finns flera olika övningsdockor på marknaden. För att kunna genomföra en inom tidsramarna och med en stor mängd träning krävs en övningsdocka per kursdeltagare. Krav på övningsdocka:

 • Direkt återkoppling på kompressionsdjup och inblåsningar. Enkla dockor har ett klickljud vid korrekt utförd bröstkompression. Man kan se att bröstkorgen höjer sig vid inblåsningar. Mer avancerade dockor har digitala feedbacksystem för HLR, och instruktören kan ge återkoppling på fler parametrar.
 • Ett hygieniskt system med byte av lunga om dockan ska användas av flera personer. Alternativt en docka som med lunga som inte leder utandningsluften tillbaka ut genom dockans mun, och som har ett filter.
 • Dockan ska vara tillräckligt stor så att övningselektroder får plats på bröstkorgen. För teamträning rekommenderas helkroppsdocka för mer realistiska scenarier.

Övningshjärtstartare

Det finns flera olika sorters övningshjärtstartare. Den enklaste, en hjärtstartare i papp, har klisterelektroder, av/på knapp samt en stötknapp. Talande instruktioner fås från instruktionsfilmen vuxen-HLR, samt finns att läsa i instruktörsboken. Mer avancerade övningshjärtstartare ser realistiska ut, ger talade instruktioner och har klisterelektroder för övning, men levererar ingen strömstöt. Instruktören kan förprogrammera olika händelseförlopp beroende på vilket hjärtstoppsscenario som ska övas.

Checklista för utbildningsmaterial

 • Kurs- och instruktörsbok i Första hjälpen.
 • Instruktörsbok vuxen-HLR.
 • Extra kursböcker om någon har glömt att ta med sig.
 • Kompetenskort för Första hjälpen alternativt sänds dessa digitalt via utbildningsportalen.
 • Övningsdocka, MiniAnne eller annan övningsdocka med feedbackfunktion på kompressioner och inblåsningar.
 • Instruktionsfilm Vuxen-HLR.
 • Halvautomatisk hjärtstartare med övningselektroder alt. papphjärtstartare.
 • Riktiga defibrilleringselektroder för demonstration.
 • Handlingsplan, vuxen-HLR, luftvägsstopp, HLR vid drunkning.
 • Desinfektionsmedel, nya lungor till dockor.
 • Övningsutrustning: Astma-inhalator, kärlkrampspray (tomma behållare).
 • Övningsutrustning: Autoinjektor adrenalin x flera.
 • Övningsutrustning: Tryckförband samt tourniquet x flera.
 • Sårmarkörlåda (benbrott, brännskada, övningsblod, småsår).
 • Filtar.
 • Kompetenskort.

Hygienrutiner

Noggrann desinfektion är nödvändig om flera deltagare använder samma docka. Ansiktshuden och torson desinficeras efter varje användning och byts om den är skadad eller repig. För rengöring och byte av lungor efter avslutad kurs hänvisas till tillverkarens anvisningar för den/de träningsdockor som används.

Instruktörsbok

Instruktörsboken använder du dig av under din utbildning till instruktör, vid kursförberedelse och under dina kurser. Där beskrivs steg för steg hur du håller grund- och repetitionsutbildning. Avsnittet om praktisk pedagogik tar framförallt upp aktivt lärande som pedagogisk princip och instruktörens roll vid teoretiska och praktiska övningar.

Vid den följande kursbeskrivningen får du steg för steg information om hur du ska genomföra utbildningen. I varje avsnitt finns lärandemål för respektive tillstånd. Din uppgift som

instruktör är att tillse att dessa mål uppnås och varje moment har ett angivet tidanspråk i kursplanen. Med denna instruktörsbok får du en tydlig struktur som underlättar din planering och genomförandet av kursen. I varje avsnitt finns stödjande rutor som underlättar ditt arbete.

Inledningen till varje steg hittar du bilder från kursboken som visar det aktuella uppslaget i kursboken med sidhänvisningar samt även korta tips till dig som instruktör. Instruktörens arbete kan sammanfattas i tre steg:

 1. Före kurs: upprätta kursen i utbildningsportalen och skicka kursinbjudan. Förbered utbildningsmaterial, dig själv och lokalen du ska använda.
 2. Under kurs: genomför utbildningen enligt kursbeskrivningen. Ge stöd och hjälp till kursdeltagarna så att de kan nå lärandemålen. Använd aktivt lärande. Kontrollera kvaliteten i träningsmomenten och ge feedback. Besvara frågor.
 3. Efter kurs: signera och dela ut/skicka kompetenskort, registrera genomförd utbildning i HLR-rådets utbildningsportal via hlr.nu, samt rengör utbildningsmaterialet.