Kvalitetssäkring

Grundutbildning

Syfte: Att utbilda allmänheten i Första hjälpen och Hjärt-lungräddning (HLR)

Tidsåtgång: Ca 4 timmar (varav HLR 1 timme)

Antal deltagare: Max 12 deltagare per instruktör

Förkunskaper för kursdeltagare: Inläst kursbok och genomförd webbutbildning på grundnivå i Första hjälpen

Kvalitetssäkring för kursdeltagare: Repetitionsutbildning minst 1 gång/år

Instruktörskompetens: Instruktör i Första hjälpen och HLR

Instruktörsutbildning

Syfte: Att utbilda instruktörer som ska genomföra grundutbildningari Första hjälpen och HLR

Tidsåtgång: 8 timmar inklusive lunch

Antal deltagare: Max 6 deltagare /huvudinstruktör

Förkunskaper för instruktör:

 • Instruktör i Vuxen-HLR
 • Genomgått grund, eller repetitionsutbildning i Första hjälpen och HLR det senaste halvåret.
 • Genomfört webbutbildning på grund- och instruktörsnivå med godkänt resultat, samt sett filmer. Förberett träningsuppgift (redovisning av samtliga steg i utbildningen)

Kvalitetssäkring för instruktör:

 • Genomföra utbildning minst en gång/år samt göra webbutbildningen på grund- och instruktörsnivå årligen.
 • Repetera HLR varje år.
 • Uppdatera dig genom att regelbundet gå in på hir.nu, samt prenumerera på HLR-rådets nyhetsbrev Rädda liv.

Instruktörskompetens: Huvudinstruktör i Första Hjälpen och HLR

Huvudinstruktörsutbildning

Syfte: Att utbilda huvudinstruktörer som ska genomföra instruktörsutbildningar i Första hjälpen och HLR

Tidsåtgång: Huvudinstruktörsutbildning 8 timmar inklusive lunch, utbildning sker centralt i HLR-rådets regi

Antal deltagare: Max 6 deltagare/huvudinstruktör

Förkunskaper för huvudinstruktör:

 • Instruktör med erfarenhet av minst fyra grundutbildningari Första hjälpen.
 • Inläst instruktörs- och huvudinstruktörsbok,
 • Godkänt resultat på webbutbildning på grund- och instruktörsnivå.
 • Förberedda träningsuppgifter.
 • Rekommenderad förberedelse är även att vara observatör vid en instruktörsutbildning

Kvalitetssäkring för huvudinstruktör:

 • Genomföra utbildning minst en gång/år samt göra webbutbildningen på grund- och instruktörsnivå årligen.
 • Repetera HLR varje år.
 • Uppdatera dig genom att regelbundet gå in på hir.nu, samt prenumerera på HLR rådets nyhetsbrev Rädda liv.

Instruktörskompetens: Huvudinstruktör i Första hjälpen och HLR