Kursplan

Steg 1- Inledning                                              

10 min              

Teori

Steg 2- Nödnumret 112                                    

5 min              

Teori

Steg 3 - Bemötande                                          

5 min              

Teori

Steg 4 - Bedömningsmodellen L-ABCDE              

15 min              

Teori

Steg 5 - Bemötande och bedömning                  

10 min              

Övning bemötande och L-ABCDE

HLR

Steg 6 - Hjärt-lungräddning med hjärtstartare    

60 min              

Övning komplett HLR-utbildning till vuxna, Luftvägsstopp hos vuxna

Steg 7 - Medvetslöshet, normal andning            

20 min              

Övning Stabilt sidoläge

Sjukdomsfall

Steg 8 - Andningssvårigheter                            

5 min                

Teori

Steg 9 - Allergisk chock                                    

10 min              

Övning autoinjektor

Steg 10 - Diabetes                                            

5 min                

Teori

Steg 11 Hjärt-kärlsjukdom                                

10 min              

Övning hjärtläge

Steg 12 - Stroke                                              

10 min                

Övning AKUT-test

Steg 13 - Krampanfall                                      

5 min                

Teori

Trauma

Steg 14 - Okontrollerad blödning                      

30 min                

Övning blödningskontroll

Steg 15 - Cirkulationssvikt, högläge på ben        

5 min                

Teori

Steg 16 - Nack-ryggskador, manuell fixation      

10 min                

Övning manuell fixation

Steg 17 - Brännskador och frätskador                

5 min                

Teori

Steg 18 - Förflyttning                                      

10 min                

Övning förflyttningstekniker

Steg 19 - Avslutning                                        

10 min                

Teori

Totalt:  240 minuter = 4 h