A-HLR kursbok

Välkommen till kursboken. Läs igenom alla delarna och gör därefter webbtestet.