Allergisk reaktion

Allergi innebär överkänslighet mot t ex mat eller bistick. En allergisk reaktion kan vara livsfarlig med andningssvårigheter, cirkulationssvikt och medvetslöshet som följd.

Kännetecken på en allergisk reaktion

 • Klåda i handflator och under fotsulor eller i svalget med hosta.
 • Nässelutslag och svullnad i ansikte och luftvägar.
 • Andningssvårigheter.
 • Illamående, blek, kallsvettig.

Första hjälpen vid allergisk reaktion

 • Om möjligt avlägsna det som orsakat anfallet.
 • Fråga om ev mediciner och hjälp personen att ta dessa om möjligt.
 • Vid andningssvårigheter, sätt personen upp och knäpp upp i halsen samt lossa åtsittande kläder.
 • Kontrollera andningen, skapa öppen luftväg.
 • Om medvetslös, placera i stabilt sidoläge och kontrollera andningen.
 • Skapa lugn och ro.
 • Vid cirkulationssvikt, håll luftvägen öppen och försök höja benen ovanför hjärtnivå.
 • Förebygg nedkylning.

Ring 112

Vid allmänpåverkan och andningssvårigheter.