Vuxen-HLR kursbeskrivning

 • 60-90 minuter

 • 12 deltagare per grupp

Deltagare i vuxen-HLR får lära sig att utföra:

 • HLR

 • Använda en hjärtstartare

 • Åtgärder vid luftvägsstopp

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort. Tidsåtgång 60-90 minuter beroende på kursform och antal deltagare. Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året. Inga förkunskaper krävs.

Lärandemål för avsnitt 1, HLR

Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna:

 • Identifiera hjärtstopp

 • larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll

 • utföra HLR med god kvalitet

 • lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge.

 • Vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR

 • Förstå vikten av regelbunden träning

Lärandemål för avsnitt 2, hjärtstartare

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:

 • Identifiera hjärtstopp

 • larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll

 • Starta hjärtstartaren och följa instruktioner

 • utföra HLR med god kvalitet

 • vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR

 • förstå vikten av regelbunden träning

Lärandemål för avsnitt 3, Luftvägsstopp

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:

 • identifiera luftvägsstopp

 • utföra ryggslag och buktryck

 • larma 112

 • utföra HLR på liggande eller medvetslös person med luftvägsstopp.

 • vara motiverad att vid luftvägsstopp ge livräddande åtgärd

 • förstå vikten av regelbunden träning