Skavsår

Tvätta med tvål och vatten.
Vid rodnad: sätt på compeed eller sporttejp.
Vid blåsa: punktera blåsan i nedre kanten med en ren nål och sätt på compeed.