Vår S-HLR utbildning riktar sig till personal inom vården. Efter utbildningen kommer deltagaren att kunna utföra hjärt-lungräddning med syrgas och hjärtstartare (defibrillering).

Dagligen drabbas ett flertal personer av plötsligt oväntat hjärtstopp på sjukhus i Sverige. När detta sker måste det finnas fungerande rutiner på plats och kunskapen måste vara aktuellt.

Vår S-HLR utbildning lämpar sig för vårdpersonal på sjukhus, inom primärvården och övriga sjukvårdsinrättningar samt studenter i vårdutbildningar. Vår kurs följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomför att certifierad instruktör som är läkare och har erfarenhet av akutsjukvård. Max sex deltagare kan delta vid samma kurs.

Omfattning

 • Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar. 
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll

 • HLR-test 
 • Vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering 
 • Larmrutiner 
 • Akututrustning 
 • Andningsmask 
 • Hjärt-lungräddning, två- livräddarteknik 
 • Apparatgenomgång 
 • Använda en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt 
 • Handlingsplanen på arbetsplatsen
 • Situationsanpassad träning
 • Säkerhetsaspekter 

Förkunskaper

 • Aktuella kunskaper i HLR (deltagaren måste ha tränat HLR inom sex månader före utbildningen) 
 • Inläst S-HLR kursbok
 • Godkänd S-HLR webbutbildning
 • Saknas aktuella kunskaper i HLR kan kursen efter överenskommelse utökas med en timme hjärt-lungräddning 

Material

Varje kursdeltagare får: 

 • en kursbok att läsa in före kursen
 • ett kompetenskort i S-HLR efter godkänd genomför kurs

INSTRUKTÖRER

 • av Svenska HLR-rådet certifierade instruktörer i HLR
 • som följer Svenska HLR-rådets riktlinjer
 • som är läkare, färdiga eller under utbildning, med erfarenhet av akutsjukvård

UPPFÖLJNING

Varje deltagare kommer att få tillgång till:

 • vår app för smartphones, som innehåller HLR instruktioner
 • möjlighet att få vårt repetitionsmail fyra gånger per år