S-HLR kursbeskrivning

Vår S-HLR utbildning riktar sig till personal inom vården. Efter utbildningen kommer deltagaren att kunna utföra hjärt-lungräddning med syrgas och hjärtstartare (defibrillering).

Dagligen drabbas ett flertal personer av plötsligt oväntat hjärtstopp på sjukhus i Sverige. När detta sker måste det finnas fungerande rutiner på plats och kunskapen måste vara aktuellt.

Vår S-HLR utbildning lämpar sig för vårdpersonal på sjukhus, inom primärvården och övriga sjukvårdsinrättningar samt studenter i vårdutbildningar. Vår kurs följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomför att certifierad instruktör som är läkare och har erfarenhet av akutsjukvård. Max sex deltagare kan delta vid samma kurs.

Omfattning

 • Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar.

 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll

 • HLR-test

 • Vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering

 • Larmrutiner

 • Akututrustning

 • Andningsmask

 • Hjärt-lungräddning, två- livräddarteknik

 • Apparatgenomgång

 • Använda en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt

 • Handlingsplanen på arbetsplatsen

 • Situationsanpassad träning

 • Säkerhetsaspekter

Förkunskaper

 • Aktuella kunskaper i HLR (deltagaren måste ha tränat HLR inom sex månader före utbildningen)

 • Inläst S-HLR kursbok

 • Godkänd S-HLR webbutbildning

 • Saknas aktuella kunskaper i HLR kan kursen efter överenskommelse utökas med en timme hjärt-lungräddning

Material

Varje kursdeltagare får: 

 • en kursbok att läsa in före kursen

 • ett kompetenskort i S-HLR efter godkänd genomför kurs

Instruktörer

 • av Svenska HLR-rådet certifierade instruktörer i HLR

 • som följer Svenska HLR-rådets riktlinjer

 • som är läkare, färdiga eller under utbildning, med erfarenhet av akutsjukvård

Uppföljning

Varje deltagare kommer att få tillgång till:

 • vår app för smartphones, som innehåller HLR instruktioner

 • möjlighet att få vårt repetitionsmail fyra gånger per år


“FANTASTISK UTBILDNING OCH STORT TACK”

sodersjukhuset.jpg

“Vi behövde repetera våra HLR kunskaper och Elia var behjälplig med att utbilda alla läkarna på kliniken. Det gick bra att anpassa kursen i S-HLR till vår situation och för oss var det bara att kliva över till KTC där vi kunder gå kursen”

Anna Helin, Ortoped, Södersjukhuset