Nya riktlinjer för HLR av Europeiska rådet för hjärt-lungräddning

Den 15 oktober 2015 släppte Europeiska rådet för hjärt-lungräddning, eller ERC som det förkortas, ett pressmeddelande. Varpå de meddelade nya riktlinjer för hjärtlungräddning (HLR). Riktlinjerna uppdateras vart femte år och berör flera områden. Bland annat behandlas Basal HLR, Avancerad HLR och Barn HLR. Men även vård och träning ingår i deras riktlinjer.

Hjärt- och lungräddning för icke-certifierade

Det finns kurser att gå för att bli certifierad i hjärt- och lungräddning, eller HLR som det förkortas. Men alla vill inte gå en kurs. Vissa har inte råd. Andra har inte tid.

Det kanske verkar konstigt att inte alla utbildas i HLR då det räddar liv. Men det finns hopp. Även om du inte är certifierad i HLR har vi här en kort genomgång för vad du kan göra även om du inte har gått en kurs.