Okategoriserade

Första hjälpen kurs barn

Det viktigaste som skiljer sig för en vanlig första hjälpen kurs mot en första hjälpen kurs för barn är att hjärt-lungräddningen skiljer sig åt och att orsaken till andningsstopp och hjärtstopp skiljer sig åt. Barn får ofta andningsstopp på grund av att något fastnar i halsen och att de på så sätt får ett luftvägsstopp. Av denna anledning lägger man vid dessa kurser extra stort fokus på att just åtgärda luftvägshinder samt att anpassa HLR till storleken på personen. Vi håller i första hjälpen kurser för barn samt att vi har en första hjälpen guide.