Utryckningstillstånd

ambulans.jpg

Vi har i dagsläget inget utryckningstillstånd men arbetar med att införskaffa detta. Vad är då ett utryckningstillstånd och varför arbetar vi med att införskaffa detta?

Utryckningstillstånd innebär i korthet att man får ha sirener, blåljus och köra fortare än rådande hastighetsbegränsning. Blåljus får endast användas när det finns risk för allvarlig skada eller stor skada på egendom. När vi tar hand om sjukvården på löpartävlingar eller andra evenemang med våra läkare och sjuksköterskor så arbetar vi mestadels med att ta hand om mindre akuta händelser, men vid händelse av ett hjärtstopp så är det viktigt för oss att snabbt kunna ta oss till platsen. Vi använder oss av fullt utrustade motorcyklar bemannade av läkare, målet är att förse dessa med blåljus så att de snabbt kan ta sig till personer med livshotande tillstånd.

Vi vet att det finns ambulanser att hyra. Vi har valt att inte gå denna väg då vi anser att det ger en falsk känsla av trygghet. I princip har inga av dessa ambulanser utryckningstillstånd (med något enstaka undantag), det innebär att fordonen inte heller är registrerade som ambulanser och att man således inte får transportera patienter i dessa. Dessa ger alltså en falsk känsla av trygghet då de kan ge sken av att vara en normal ambulans, vilket med något undantag inte är fallet. Vi har samma utrustning men gör det tydligt att vi inte transporterar patienter.