Första hjälpen vid alkoholintox

När man dricker mycket alkohol så kan man drabbas av akut alkoholförgiftning. Risken ökar för flera andra tillstånd så som skallskador, lågt blodsocker, tryckskador. Det akut allvarligaste som kan hända och som går att förebygga är att man slutar att andas på grund av att den delen av hjärnan som har hand om andningen påverkas av alkohol.

Om personen andas placera den i stabilt sidoläge och larma 112

  1. Börja med att larma 112 om behov finns.
  2. Placera den nödställde på rygg. Armen närmast dig lägger du ut från kroppen i vinkel.
  3. Placera motsatt hand så som på bilden, med handryggen mot kinden. Ta sedan tag i knät längst bort från dig och dra upp benet.
  4. Dra knät mot dig, medans du håller handen mot kinden och positionera benet i vinkel.
  5. Säkerställ att den nödställde kan andas genom att tippa huvudet bakåt, lyfta käken och kontrollera så att munnen pekar mot golvet, detta för att undvika att den nödställde drunknar om den kräks. Kontrollera andningen.

Om personen inte andas larma och gör hjärt-lungräddning

Om personen inte andas så ska du direkt larma och sedan påbörja hjärt-lungräddning. Finns en hjärtstartare i närheten ska den användas.