Restart a Heart Day: 165.000 personer dör i onödan

Vem klappar ditt hjärta för? Restart a Heart Day drar igång den 16 oktober 2015. Detta är ett återkommande event som syftar till att lära framförallt skolbarn hur man hjälper någon som har drabbats av ett hjärtstillestånd.

Restart a heart day firades för första gången 2014 och i år är andra gången eventet firas. Initiativet syftar till att förbättra det mycket låga antal människor som faktiskt överlever ett hjärtstopp utanför sjukhusen. Det vill säga, att öka överlevnaden för människor som drabbas av hjärtstillestånd på exempelvis allmän plats. 

European Resuscitation Council (ERC) är upphovsmakare till Restart a Heart Day och satsar fullt ut på eventet som kommer bli större än förra året. Varje år drabbas cirka 275 000 människor i Europa av hjärtstillestånd. Av alla dessa överlever endast 10 %.

Vi kan rädda 165 000 personer till varje år

Fanns det istället en tillgänglig hjärtstartare och att HLR initierades på den drabbade personen hade överlevnadschansen ökat från 10 % till 70 %. Alltså genom att uppmärksamma och sprida budskapet om Start a Heart Day och hjärtstartare kan vi rädda fler människor till ett fullgott liv. Ingen familj ska behöva splittras av orsaker som vi idag kan hantera och förebygga.

Anta att det går att öka sannolikheten till överlevnad över en natt från 10 % till 70 %. Det innebär att vi räddar 192 500 personer istället för endast 27 500 personer som nu. Idag dör 165 000 personer som kunde ha räddats om det bara fanns tillgång till en hjärtstartare eller rätt utbildning.

11 000 utbildade under 2014

Under Restart a Heart Day 2014 fick mer än 11 000 skolbarn lära sig om hjärt- och lungräddning (HLR). European Resuscitation Council hoppas att dessa siffror ska kunna bli högre och sätter därför målet till att lära ut HLR till minst 15 000 skolbarn. Allt ska dessutom ske under en enda dag, den 16 oktober 2015. 

ERC samarbetar med ett flertal olika organisationer ute i Europa för att så många skolbarn som möjligt ska få lära sig hur man räddar ett liv. HLR är livsviktigt och det är viktigt att man tidigt får lära sig att hålla sitt lugn, larma och därefter påbörja HLR. 

HLR kan utföras utan hjärtstartare

Allt eftersom hjärtstartare registreras och uppmärksammas i samhället är det fortfarande mycket viktigt att det utbildas inom HLR. Att inse att HLR även kan utföras med bara två händer och att en oriktig HLR är bättre än ingen alls.

Dock ökar sannolikheten till överlevnad radikalt om det finns en tillgänglig hjärtstartare. Kan du enkelt och snabbt lokalisera en sådan ska du använda den. Kom ihåg att varje minut som går minskar offrets sannolikhet till överlevnad med 10 %. 

Restart a Heart Day är ett kliv i rätt riktning där vi uppmärksammar ett problem som finns mitt bland oss. Ett problem som går att hjälpa och förebygga.