Ny standard för hjärtstartare ökar överlevnad

Swedish Standards Institute (Svenska Standardsinstitutet) eller SIS, som det förkortas, har tagit fram en helt ny standard som omfattar hjärtstartare. 


SIS är ett institut som arbetar för att ta fram standarder i samhället. Låt oss fundera på vad en standard egentligen är innan vi tittar närmare på hur överlevnaden för hjärtstopp ökar.

Tänk dig att du går till din elektronikaffär för att köpa en ny pryl. Du tar med den hem och inser att laddaren inte passar i uttaget. Det är en stickkontakt du aldrig sett förr. Tänk ett steg längre. Hur vore det om alla stickkontakter såg olika ut? 

Inte så praktiskt. En standard gör att vi kan enas kring en funktion som är passande i de allra flesta fall. Ett sätt för oss att veta i förväg hur vi ska agera. 

Ta hjärtstartare som exempel. Om alla är medvetna om var det finns en hjärtstartare, precis som du vet vilken stickkontakt du har hemma, skulle fler liv kunna räddas. 

För det första är hjärtstopp den vanligaste dödsorsaken utanför sjukhus. Dessutom är också tiden den viktigaste faktorn vid ett hjärtstopp. Alltså, om du i förväg vet var det finns hjärtstartare är sannolikheten större att du kan rädda personens liv. 

Detta är också anledningen till varför en standard för hjärtstartare blir unik.

Så vad är då en hjärtsäker zon?

Enligt SIS standard 280000:2015 § 3.1 är det ett preciserat område som har de beredskaper och rutiner som krävs för att häva ett hjärtstopp. Det ska finnas rutiner för att tidig slå larm och ge snabb hjärt-lungräddning (HLR). Tidsmässigt ska det finnas en hjärtstartare på plats inom tre minuter.

Standarden förutsätter rutiner för:

  • Slå larm genom att ringa 112
  • Ge omedelbar HLR
  • Tre minuter till användning av en hjärtstartare

Standard för hjärtstartare

I tillägg till ovan definition om hjärtsäker zon har SIS tagit fram en utförlig lista över krav på de hjärtstartare som placeras i den hjärtsäkra zonen. 

Kraven berör bland annat instruktioner som måste gå att följa steg-för-steg. Det ska också finnas bäst-före datum på den fysiska utrustningen för elektroder och batteri. Det ska finnas alternativ för barn och regelbundna tester ska utföras för att kunna upptäcka fel i utrustningen.

Utbildning för hjärtstartare och Hjärtsäker Zon

I de fall hjärtstartaren placeras på en arbetsplats eller offentlig plats, ska personal eller ansvariga för platsen utbildas i HLR. Standarden för HLR utbildningen ska följa den som är aktuell från HLR-rådet. Allt för att försäkra sig om att samma standard följs överallt. Således för att öka chanserna till överlevnad.

Viktigt är också att det finns beredskap och larmrutiner. Dessa rutiner ska vara dokumenterade och alla i som arbetar inom verksamheten ska känna till dessa.

Vad ska du känna till?

Ta alla symptom som en varningssignal och larma 112 inom 1 minut för att förhindra ett hjärtstopp. Skulle olyckan inträffa påbörja då HLR inom 1 minut för att på så vis vinna tid och underlätta en defibrillering. Behandlingen med en hjärtstartare ska kunna ske inom 3 minuter oavsett var inom den hjärtsäkra zonen olyckan har skett. Det krävs en tidig defibrillering för att starta hjärtat igen.

Fortsätt HLR och omedelbar vård tills ambulans ankommer till platsen och kan ge vård till den drabbade.

Vem har ansvar?

Det är viktigt att veta att varje hjärtstartare som placeras inom en hjärtsäker zon ska registreras i Sveriges hjärtstartarregister.

Anledningen är för att data avseende dess placering och tillgänglighet meddelas till larmcentralerna i Sverige.

Det är innehavaren av hjärtstartaren som har ansvar att upprätthålla löpande rutiner och underhåll. Samt ha kontaktuppgifter till leverantör, support och service.

Om du vill läsa den nya standarden i sin helhet och ta del av alla paragrafer i detalj finns den att ladda hem kostnadsfritt på http://www.sis.se/standard/std-8015733.

Du kan också hämta hem den direkt som en pdf här. Dock kan vi inte garantera att den är aktuell.

Varför behövs en standard?

Studier har visat att cirka 5000 hjärtstopp inträffar utanför sjukhus. Det vill säg 5000 hjärtstopp det inte finns tillgång till akut vård. Statistiken visar att 90 % av alla drabbade dör. Men om defibrillering kan påbörjas inom tre minuter kan överlevnaden öka från 10 % upp till 70 %. Det vill säga att 3000 fler liv kan räddas, bara genom att sätta en standard. 

Kanske kan vi förhindra och rädda alla hjärtstopp i framtiden. Oavsett vilket är SIS-standarden ett steg i rätt riktning och säkerligen kommer den leda till att fler personer överlever ett plötsligt hjärtstopp.

Vi hjälper er att implementera standarden

Om ni behöver hjälp med att implementera den nya standarden är du varmt välkommen att höra av dig till oss.