Nya riktlinjer för HLR av Europeiska rådet för hjärt-lungräddning

Den 15 oktober 2015 släppte Europeiska rådet för hjärt-lungräddning, eller ERC som det förkortas, ett pressmeddelande. Varpå de meddelade nya riktlinjer för hjärtlungräddning (HLR). Riktlinjerna uppdateras vart femte år och berör flera områden. Bland annat behandlas Basal HLR, Avancerad HLR och Barn HLR. Men även vård och träning ingår i deras riktlinjer.

Den svenska anpassningen till ERCs nya riktlinjer

ERC publicerar samtidigt sina nya riktlinjer på sin hemsida, i dess tidskrift Resuscitation men också i American Heart Associations (AHA) tidskrift, Circulation.

Den svenska anpassningen kommer att släppas först nästa år på Svenska Mässan i Göteborg, den 10-11 oktober 2016.

Fram till lanseringen av det nya materialet uppmanas verksamheter, såväl inom som utom sjukvården att använda det nuvarande riktlinjerna. Rekommendationen gäller även privatpersoner.

Men vad säger egentligen de nya riktlinjerna?

Grundläggande Hjärt-Lungräddning (Basal HLR)

Här under läggs fokus på att snabbt kunna identifiera andningen hos den drabbade. Om den är normal eller onormal.

Därefter ska uppmärksamheten läggas vid att upptäcka krampliknande tillstånd. Detta då det lätt kan uppstå vid hjärtstillestånd.

Bröstkompressioner är som tidigare. De ska utföras med cirka 100 till 120 kompressioner per minut. Det vill säga nästan två i sekunden, vilket är en hög hastighet.  Placera handen mellan bröstvårtorna och försök göra en kompression på minst 5 cm men ej mer en 6 cm.

Avancerad hjärt-lungräddning (A-HLR)

Dessa riktlinjer är avsedda för vårdpersonal och inte för privatpersoner. Men den är ändå väl värd att känna till för båda parter. Även om den främst kommer utövas av utbildad personal.

Rekommendationen lyder att man ska använda en så kallad ETCO2-mätning med kontinuerlig kurva för att bedöma tubläge vid intubation. Att överblicka HLR-kvaliteten och att tidigt kunna identifiera återkomst av egen bärande cirkulation.

Rörande läkemedel har inte gjorts några ytterligare rekommendationer i samband med hjärtlungräddning och hjärtstopp.

Mekaniska bröstkompressionsapparater rekommenderas fortfarande och är till fördel om det inte kan säkerställas att bröstkompressioner av god kvalitet går att ge för manskraft.

Barn-HLR (B-HLR)

I skillnad till bröstkompressioner hos en vuxen ska man på ett barn flytta kompressionerna till den nedre delen av bröstkorgen. Samtidigt ska djupet som kompressionen gör endast vara cirka 4 cm för barn under 1 år. 5 cm går bra för ett barn på över 1 år. Inblåsningar ska ta 1 sekund.

  • Barn < 1 år: ca 4 cm kompressionsdjup

  • Barn > 1 år: ca 5 cm kompressionsdjup

HLR-träning; Den viktigaste faktorn till större överlevnad

Detta är den kanske viktigaste delen i att proaktivt förebygga dödliga utfall från hjärtstillestånd. De förebygger inte olyckan i sig, men det minskar dödstalen betydligt om den som är först på plats har en betydande utbildning inom HLR.

Från ERC kommer rekommendationen om regelbunden träning. Här förespråkas HLR-träning minst två gånger per år. Även mer mjuka faktorer bör tränas, som ledarskap, kommunikation och lagarbete. Detta för att undvika förvirring och panik vid en eventuell olycka.

Proaktivt arbete uppmanas

ERC menar att det bör införas tekniska och mobila system som kan användas för att identifiera och kalla till sig HLR-utbildade personer. Alternativ att enkelt kunna lokalisera en hjärtstartare. Detta kan i sin tur förebygga tiden det tar mellan att olyckan inträffar och den drabbade får vård.

Således kommer dödstalen minska och fler överlever ett hjärtstopp.

Slutligen påpekar ERC att även HLR-rutiner inom organisationer och verksamheter måste ses över och är absolut nödvändig för att skapa ett proaktivt arbete emot hjärtstopp och dess olyckliga utfall.

Larma 112 och påbörja HLR

Kom ihåg att du alltid ska larma först, innan du påbörjar HLR. Om du är osäker vid ett hjärtstillestånd på hur du ska gå tillväga kan du alltid ringa 112. Larmpersonalen vet hur man hanterar en sådan olycka och kan vägleda dig via telefon.

Om du vill läsa de nya riktlinjerna själv kan du gå till www.erc.edu