Zoll hjärtstartare anmäld till läkemedelsverket

Anmälan kommer från Kalmar län och har rapporterats av ambulans och räddningstjänst som använt utrustningen då man ryckt ut vid hjärtstopp. Skador som enligt anmälan uppstått är massiva blödningar i lungor/luftvägar, multipla revbensfrakturer och instabil thorax. Dagens Medicin berättar i en artikel om utredningen och intervjuar ansvarig ambulansläkare Henrik Joborn, som enligt artikeln beordrat att all användning av elektroder med kompressionsstöd tills vidare ska upphöra.

Zoll hjärtstartare har elektroder i ett stycke med en inbyggd sensor som ska placeras mitt på bröstet, mitt emellan bröstvårtorna. Sensorn är gyrostyrd och mäter kompressionsdjupet som normalt ska vara 5-6 cm.  Enligt händelsebeskrivning i anmälan tar inte utrustningen hänsyn till om bröstkorgen sjunker ihop på grund av instabil thorax utan utgår från en referenspunkt som förutsätter en normal höjd på bröstkorgen. I själva verket har referenspunkten sänkts betydligt, vilket lett till ett kompressionsdjup på över 6 cm. Den gyrostyrda funktionen tar alltså inte hänsyn till kroppens storlek, anatomi, eventuell lägesändring av patienten eller eventuell felplacering av elektroder, utan uppmanar istället till hårdare kompressioner. Enligt anmälan har det också hänt att hjärtstartaren uppmanat till hårdare kompressioner trots rätt kompressionsdjup. I något fall har hjärtstartaren dessutom meddelat att man gör bra kompressioner, trots uppehåll i hjärt-lungräddningen på grund av annan medicinsk aktivitet.

Utrustningen som används i Kalmar län är Zoll AED Pro. Men samma typ av elektroder och sensor används också till Zoll AED Plus som förekommer på offentliga platser och på företag.