HLR utbildning

Då har vi precis uppdaterat vår hemsida till en mycket mer användarvänligt format. Förhoppningsvis så ska även designen vara tilltalande. Vi har även passat på att byta plats på en del saker. Bland annat så har vår kurs i hjärt-lungräddning bytt namn till HLR utbildning. Detta helt enkelt för att det är detta ord som flest söker på och det vore inte speciellt användarvänligt att rikta in sig på något annat.