Infektionsföreläsning 1995 kr

Hur kommer det egentligen sig att man kan hålla sig ganska frisk under hela sommaren, för att sedan när man kommer tillbaka till arbetet snabbt bli snuvig? Vi vet svaret, och vi kommer gärna till er och berättar om det och hur ni på bästa sätt kan undvika att bli sjuka samt att vi hjälper er att sätta upp rutiner. Vårt upplägg tar en timme där vi föreläser samt går igenom rutiner. Boka infektionsföreläsning