Nedkylning

När kroppens temperatur sjunker drar blodkärlen ihop sig. På det sättet förs det varma blodet till kroppens inre, livsviktiga organ som hjärna, hjärta och lungor.

Om kroppens inre temperatur sjunker under 35 grader uppstår en allmän nedkylning som påverkar kroppens processer. Nedkylningen ger en långsammare ämnesomsättning som påverkar nervsystemet och kan leda till sänkt medvetande. Andning och cirkulation påverkas, vilket kan leda till hjärtstopp. Risken för nedkylning avgörs av klimat, klädsel och beteende. Eftersom vi inte kan påverka klimatförhållandena, måste de övriga faktorerna anpassas till dessa.

Risken för nedkylning ökar avsevärt vid väta till exempel när man har blöta eller svettiga kläder på sig. Vindstyrkan är också en viktig faktor i dessa sammanhang.

Symtom på nedkylning

 • Kall och blek hud, speciellt på armar och ben

 • Huttrande och muskelsvaghet

 • Slö och lätt irriterad

 • Ångest och dåligt omdöme

 • Svag och långsam puls

 • Medvetslöshet

Första hjälpen vid nedkylning

 • L-ABC

 • Ring 112

 • Skydda mot fortsätt nedkylning

 • Sök vindskydd

 • Ta av våta kläder

 • Håll varm - isolera med filtar, sovsäck eller dylikt. Linda in armar och ben var för sig.

 • Ge söt, varm dryck och energirik mat om hen kan dricka och äta själv

Ring 112

 • Medvetslös

 • Apatisk, förvirrad eller inte kan ta hand om sig själv


För dig som vill läsa mer

Vårda och transportera i plant läge

På grund av risk för hjärtstopp ska den nödställde transporteras och vårdas i plant läge, även vid omklädning. Undvik onödiga rörelser. Blöta kläder kan således behöva klippas bort. Förhindra fortsatt nedkylning genom att linda ned nödställde med filtar, sovsäckar, torra kläder eller dylikt. Om det går lindas armar och ben var för sig. Glöm inte mössa och att skydda mot kyla från marken. Om den nödställde är medvetslös placeras den i stabilt sidoläge. Kontrollera ofta andningen.

“Död” kan vara levande

En person som är kraftigt nedkyld kan verka vara död. Pulsen kan vara omöjlig att känna, hjärtat kan slå extremt långsamt, andetagen är inte märkbara och pupillerna kan vara stora och ljusstela. I många fall har ändå dessa personer överlevt genom kvalificerad sjukhusvård med bland annat hjärt-lungmaskin. Därför ska man aldrig ge upp även om personen verkar död. En person som varit nedkyld kan i princip inte dödförklaras förens den har återfått normal temperatur.