Stabilt sidoläge

Den vanligaste dödsorsaken vid alkohol är drunkning. Stabilt sidoläge gör så att man kan andas om man är medvetslös och räddar på så sätt liv.

Om personen andas placera den i stabilt sidoläge

  1. Om personen inte ligger på rygg, börja med att vända den så att den ligger på rygg.
  2. Ställ dig på knä vid sidan om personen.
  3. Armen närmast dig lägger du ut från kroppen lite lägre än axelhöjd.
  4. Handen på den motsatta armen sätter du på axeln närmast dig, sedan tar du tag i skuldran.
  5. Med den andra handen tar du tag kring benet i knöhöjd på benet längs bort från dig. Antingen kan du ta tag i byxorna eller så tar du tag under benet.

stabilt sidoläge 1

 1. Dra upp benet.
 2. Vänd nu personen mot dig genom att trycka på benet samtidigt som du drar i skuldran.
  stabilt sidoläge 1
 3. När du vält personen mot dig, dra upp det böjda benet mot magen lite. På så sätt förhindrar man att personen lägger sig på mage.
 4. Skapa en fri luftväg genom att böja bak huvudet och se till att personens ansikte pekar lätt nedåt så att eventuellt kräk kan rinna ut.

Det allra viktigaste när man lägger en person i stabilt sidoläge är inte att benet är korrekt böjt eller om handen ligger under kinden eller ej. Allt detta är helt obetydligt om man inte ser till att skapa en fri luftväg. Det viktigaste är helt enkelt att se till att personen har en fri luftväg. Vilket enklast görs genom att just böja tillbaka huvudet och se till att munnen pekar lätt nedåt så att eventuellt kräk kan rinna ut.

Kontrollera andningen regelbundet på en person som ligger i stabilt sidoläge genom att hålla ena handen på magen och på så sätt känna andningsrörelserna och sätta handryggen framför munnen för att på så sätt känna andetagen.

Om personen har varit med om högenergivåld så som ett högt fall eller en trafikolycka och man kan misstänka en nackskada bör man undvika att flytta personen vilket även innebär att man bör undvika att lägga personen i stabilt sidoläge. Man måste fortfarande skapa en fri luftväg då personen annars kommer att avlida.

Om personen inte andas larma och gör hjärt-lungräddning

Om personen inte andas så ska du direkt larma och sedan påbörja hjärt-lungräddning. Finns en hjärtstartare i närheten ska den användas.

Varför stabilt sidoläge?

När en person blir medvetslös slappnar alla muskler i kroppen av. Detta innebär att ligger man på rygg så brukar huvudet falla lite framåt och på så sätt blockera luftröret. Därtill faller tungan tillbaka och täpper igen luftvägen. Detta kan leda till att luftvägen helt blockeras och att man därigenom slutar andas. Detta kan även hända om man ligger på andra olämpliga sätt med huvudet. Stabilt sidoläge syftar till att säkerställa att personen kan andas trots att den är medvetslös.

Framstupa sidoläge

Framstupa sidoläge är en äldre benämning på stabilt sidoläge. Under åren så har man ändrat på hur en person ska ligga för att andningen ska säkerställas. Man försöker hela tiden se om det går att göra på ett bättre sätt än man gjort tidigare och man har ändrat på detta upplägg ett antal gånger. Ganska nyligen så ändrade man även på namnet till ett mer beskrivande namn. Framstupa sidoläge var ett ganska intetsägande namn stabilt sidoläge däremot är ett ganska beskrivande namn av vad man gör.

När ska man lägga en person i stabilt sidoläge?

En person som är medvetslös bör alltid ligga i stabilt sidoläge då det finns påtaglig risk att personen slutar andas. Innan en person läggs i stabilt sidoläge så måste man vet att personen andas genom att kontroller andningen. Om personen inte skulle andas så måste man istället larma och påbörja HLR.

Stabilt sidoläge och nackskada

Det finns en övertro på nackskador. Nackskada bör man främst misstänka vid högenergivåld så som höga fall eller trafikolyckor. Det kan såklart även hända vid andra olyckor om man har otur. Men det tillhör alltså inte det vanliga.

Har man en misstänkt nackskada så bör man i möjligaste mån undvika att röra personen överhuvudtaget. Man måste dock fortfarande skapa en fri luftväg, gör man inte detta så avlider personen på grund av andningsstopp istället. En sak som är viktigt att veta är att man kan böja ett huvud bakåt utan att förvärra situationen, däremot anses det mycket farligt att böja tillbaka en skadad nacke, och detta bör aldrig göras. Det finns två sätt att skapa en fri luftväg hos en person med nackskada.

Stabilt sidoläge vid misstänkt nackskada - en person

Om man måste gå ifrån en person som är medvetslös och som har en misstänkt nackskada så bör man lägga denna i stabilt sidoläge. Detta kan till exempel vara om det är fler personer som förolyckade och som måste omhändertas. Om man är ensam och måste göra detta så gör nästan som vanligt när man lägger en person i stabilt sidoläge men undantaget att istället för att sätta personens motsatta hand på axeln så tar man tag i dennes hand som om man hälsade på personen, sedan sätter man handen mot kinden på den skadade. På detta sätt har man bättre kontroll på huvudet när man sedan välter över personen.

Stabilt sidoläge vid nacksada

Om det är flera personer som kan hjälpas åt så gör man på ett annat sätt. En person sätter sig vid huvudändan och skapar en fri luftväg genom ta båda händerna på varsin sida om huvudet i höjd med kinderna och böjer bak huvudet samtidigt som man trycker upp käken. Försök om möjligt göra så att armarna är i golvet då det snabbt kan bli jobbit att sitta på detta sätt. Och sitter man väl på detta sätt så får man aldrig böja tillbaka huvudet eller byta av med någon annan. När alla andra är redo för att vända personen ska ni vända. Den som sitter i huvudändan är den som bestämmer när detta sker. Räkna ner med ord istället för siffror. Vi-vänder-nu, varpå det är uppenbart när man vänder. När man vält personen så sitter personen vid huvudändan kvar tills hjälp anländer.