Solsting

Kroppen är känslig för höga kroppstemperaturer och hjärnan fungerar inte som den ska när det blir för varmt.

Kännetecken på solsting

 • törst

 • förvirring och yrsel
 • huvudvärk och blekhet
 • kräkning
 • kramper
 • medvetslöshet

Första hjälpen vid solsting

 • Vid sänkt medvetande, lägg i stabilt sidoläge och kontrollera andningen, larma 112.

 • Flytta den drabbade till en svalare plats.

 • Svalka av personen med blöta handdukar.
 • Ge dryck om personen själv kan dricka.
 • Vila.