Hjärt-lungräddning, barn

 1. Ropa på hjälp!
 2. Öppna luftvägen.
 3. Titta, lyssna och känn efter regelbunden andning.

Andas barnet normalt?

Ja, barnet andas normalt:

 1. Lägg det i stabilt sidoläge.
 2. Fortsätt att kontrollera att barnet andas.
 3. Larma.

Nej, barnet andas inte:

 1. Gör 5 långsamma inblåsningar,
 2. kontrollera sedan livstecken hos barnet.

Visar barnet livstecken?

Ja, barnet visar tecken på liv men andas ej normalt:

 • Gör 20 inblåsningar under en minut och ring sedan 112. Bär om möjligt med dig barnet till telefonen om du är ensam. Fortsätt sedan att ge inblåsningar. Omkring 20 inblåsningar per minut är lagom.

Nej, barnet visar inga tecken på liv:

 • Ge hjärt- och lungräddning (HLR)

Hjärt- och lungräddning (HLR)

 1. gör 30 bröstkompressioner,
 2. gör 2 inblåsningar.
 3. Upprepa
 4. Om du är ensam, larma 112 efter tre serier med 30 tryck och två inblåsningar. Fortsätt därefter med hjärt- och lungräddning, 30 tryck och två inblåsningar, tills hjälpen är på plats eller barnet andas normalt.

Ring 112

Om barnet inte andas normalt.