Utbildningen i D-HLR vänder sig till alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp till exempel räddningspersonal, polis, väktare, personal i simhallar och dylikt. I utbildningen ingår även situationsanpassad träning.

Hjärt-lungräddning med halvautomatisk defibrillator - D-HLR är oftast den enda effektiva behandlingen vid hjärtstopp. Tiden spelar dock en kritisk roll. Att ha tillgång till en hjärtstartare och kunskap i HLR kan rädda liv.

Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av certifierad instruktör som har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård. Max sex deltagare kan delta vid samma kurstillfälle. 

Omfattning

 • Kurstillfället omfattar 4 timmar.
 • Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. 

Innehåll

 • HLR test
 • Vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
 • Larmrutiner
 • Fysiologi vid hjärtstopp
 • Apparatgenomgång
 • Använda en Hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt 
 • Handlingsplanen
 • Situationsanpassad träning
 • Säkerhetsaspekter

Förkunskaper

 • Aktuella kunskaper i HLR (tränat HLR inom sex månader före utbildningen)
 • Inläst kursbok i D-HLR
 • Godkänd webbutbildning för D-HLR

Material

Varje kursdeltagare kommer:

 • att få en kursbok att läsa in före kursen.
 • att få ett kompetenskort i D-HLR efter godkänd genomförd kurs.

INSTRUKTÖRER

 • av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i HLR.
 • som följer Svenska första hjälpen-rådets riktlinjer.
 • som är läkare, färdiga eller under utbildning, med erfarenhet från akutsjukvård.

UPPFÖLJNING

Varje deltagare kommer att få tillgång till:

 • vår app för smartphones, som innehåller första hjälpen instruktioner.
 • möjlighet att få vårt repetitionsmail fyra gånger per år.