Allergisk reaktion

Allergi innebär överkänslighet mot t ex mat eller bistick. En allergisk reaktion kan vara livsfarlig och leda till andningssvårigheter, cirkulationssvikt och medvetslöshet. En allergisk reaktion kan i sällsynta fall övergå i en cirkulatorisk chock, som är livshotande och kräver omedelbar vård.

Kännetecken

 • Klåda i handflator och under fotsulor eller i svalget med hosta.

 • Nässelutslag och svullnad i ansikte och luftvägar.

 • Andningssvårigheter.

 • Illamående, blek, kallsvettig.

Första hjälpen

 • Om möjligt avlägsna det som orsakat anfallet.

 • Fråga om eventuella mediciner och hjälp personen att ta dessa.

 • Vid andningssvårigheter, sätt personen upp och knäpp upp i halsen samt lossa åtsittande kläder.

 • Kontrollera andningen, skapa öppen luftväg.

 • Om medvetslös, placera i stabilt sidoläge och kontrollera andningen.

 • Skapa lugn och ro.

 • Vid cirkulationssvikt, håll luftvägen öppen och försök höja benen ovanför hjärtnivå.

 • Förebygg nedkylning.

Ring 112

Vid allmänpåverkan och andningssvårigheter.