Allergisk reaktion

Allergi innebär överkänslighet mot t ex mat eller bistick. En allergisk reaktion kan vara livsfarlig och leda till andningssvårigheter, cirkulationssvikt och medvetslöshet. En allergisk reaktion kan i sällsynta fall övergå i en cirkulatorisk chock, som är livshotande och kräver omedelbar vård.

Kännetecken

  • Klåda i handflator och under fotsulor eller i svalget med hosta.

  • Nässelutslag och svullnad i ansikte och luftvägar.

  • Andningssvårigheter.

  • Illamående, blek, kallsvettig.

Första hjälpen

  • Om möjligt avlägsna det som orsakat anfallet.

  • Fråga om eventuella mediciner och hjälp personen att ta dessa.

  • Vid andningssvårigheter, sätt personen upp och knäpp upp i halsen samt lossa åtsittande kläder.

  • Kontrollera andningen, skapa öppen luftväg.

  • Om medvetslös, placera i stabilt sidoläge och kontrollera andningen.

  • Skapa lugn och ro.

  • Vid cirkulationssvikt, håll luftvägen öppen och försök höja benen ovanför hjärtnivå.

  • Förebygg nedkylning.

Ring 112

Vid allmänpåverkan och andningssvårigheter.