L-ABC

L-ABC är ett sätt att alltid veta i vilken ordning man ska göra saker vid en olycksplats. Följer man bara den enkla algoritmen så kommer du att göra rätt.

L - Livsfarligt läge

Det första du ska göra i en olyckssituation är ta reda på om situationen är säker, eller inte, och vad du i så fall behöver göra för att göra den säker. Innan du börjar att hjälpa någon annan, se dig omkring och kontrollera att platsen är säker, både för dig som livräddare, men även för andra nödställda. Varna andra personer så att ytterligare skador kan förhindras. Det kan till exempel innebära att sätta ut en varningstriangel vid en trafikolycka. Om den drabbade befinner sig i ett livsfarligt läge ska hen omedelbart flyttas i säkerhet.

A - Andning

När du träffar på en till synes livlös person börjar du med att ta reda på hur allvarlig situationen är. Det gör du genom att kontrollera livstecken. utifrån detta bestämmer du vilken första hjälp du ska ge.

  • Ej medvetlös - stanna hos personen. Tillståndet kan försämras. Ring 112 vid behov. Ge första hjälpen utifrån situationen.

  • Medvetslös (andas) - placera i stabilt sidoläge och ring 112 (behåll öppen luftväg om stabilt sidoläge inte är möjligt).

  • Ingen eller onormal andning - Ring 112. Starta HLR 30:2.

B - Blödning

Stoppa yttre blödning.

C - Cirkulationssvikt

Förebygg cirkulationssvikt (chock).