A-HLR kursbeskrivning

Utbildningsprogrammet bygger på grundutbildningen i S-HLR. Deltagaren lär sig att behandla en patient med hjärtstopp med hjärt-lungräddning, hjärtstartare, läkemedel och teamträning enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer.

Ofta utbildas sjukvårdspersonal av icke-certifierade instruktörer där riktlinjerna inte följs tillfredställande med risk för patienten som följd.

Målgrupper är alla som arbetar eller utbildas inom akutsjukvård. Typiska verksamheter är anestesi, intensivvård, hjärtsjukvård, akuten, ambulans med flera.

Efter genomförd utbildning skall deltagaren kunna utföra A-HLR enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer.

För oss är det väldigt viktig att utbildningen håller hög kvalité. Detta innebär att vi följer Svenska HLR-rådets utbildningsprogram som bygger på vetenskap och internationellt framtagna riktlinjer bland annat när det gäller tidsåtgång och max antal kursdeltagare. Instruktören som genomför utbildningen är certifierad av Svenska HLR-rådet i HLR, S-HLR och A-HLR, är läkare och har erfarenhet av akutsjukvård.

Omfattning

 • Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar.

 • Maximalt antal deltagare per kurs är 6 personer.

 • Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll

 • HLR test

 • Larmrutiner

 • Hjälpmedel för ventilation och cirkulation

 • Defibrillering med halvautomatisk och manuell defibrillator

 • Förståelse för vikten av regelbunden träning

 • Kontroll av akututrustning

 • Teamträning med scenarioövningar

Förkunskaper

 • Aktuella kunskaper i HLR (tränat HLR inom sex månader före utbildningen)

 • Godkänd utbildning i S-HLR enligt riktlinjer från 2011, under det senaste halvåret.

 • Inläst kursbok i A-HLR

 • Godkänd webbutbildning för A-HLR

 • Läst in materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp”

Material

 • Lokal som är lämplig att genomföra en teoretisk och praktisk utbildning för sex personer tillhandahålles av beställaren.

 • Varje deltagare får en kursbok att läsa in före kursen och ett kompetenskort i A-HLR efter godkänd genomförd kurs.

Instruktörer

 • av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i HLR.

 • som följer Svenska första hjälpen-rådets riktlinjer.

 • som är läkare, färdiga eller under utbildning, med erfarenhet från akutsjukvård.

Uppföljning

Varje deltagare kommer att få tillgång till:

 • vår app för smartphones, som innehåller första hjälpen instruktioner.

 • möjlighet att få vårt repetitionsmail fyra gånger per år.


“BRA MED RÄTT KOMPETENS HOS OSS”

pfizer.jpg

“Vi kände att vi behövde uppdatera våra kunskaper bland läkarna på kontoret och att A-HLR var rätt för oss. Kursen var väldigt värdefull och även personalen i receptionen utbildades sedan”

Hans Svensson, Läkare, Pfizer