Blödning

Vid en olycka kan man råka ut för skada som gör att man blöder kraftigt från någon del av kroppen.

Första hjälpen vid blödning

  • Håll den blödande kroppsdelen högt, så att blodflödet till skadan minskar

  • Tryck direkt på såret så att blödningen minskar
  • Förebygg cirkulationssvikt genom att låta den skadade ligga plant med benen högt
  • Lägg ett tryckförband över skadan med vad som finns tillgängligt. Om det blöder igenom, lägg ett nytt förband utanpå det gamla.