Benbrott

Första hjälpen vid benbrott

Stöd den skadade kroppsdelen. Placera om möjligt den skadade kroppsdelen i högläge. Sätt på ett kompressionsförband över skadan. Förebygg cirkulationssvikt genom att lägga den skadade plant samt hålla den varm genom att lägga något värmande över och under personen. Undvik att ge den skadade något att äta eller dricka.

Ring 112

eller sök sjukvård beroende på hur allvarlig skadan är.